Müstezat,Rubai ve Tuyuğ Özellikleri

Müstezat * Gazelin özel bir biçimine denir. * Uzun dizelere kısa bir dize eklenerek yazılır. * Uzun ve kısa dizeler gazel gibi kendi aralarında uyaklanır-lar. Kısa dizelere “ziyade” adı verilir. Rubai * Kafiyelenişi aaxa...