Türk edebiyatında roman

Olmuş ya da olabilir nitelikteki olayları ve konuları ele alan edebî türlere Roman denir. Diğer türlerden ayrılan en önemli özelliği, uzunluğudur. Romanlarda, toplum- sal olaylar ve ilişkiler gerçeklere uygun bir tarzda ele alınır. İyi bir roman ilgi çekici olmalı, herkesi ilgilendiren in- sancıl bir tema taşımalıdır. Romandaki olaylar arasın- da dengeli bir sıralama ve bağ … Devamını oku…

Destandan başlayıp romana kadar yapı ve tema açısından gelişim gösteren edebî türleR

Destan:   İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ortaya çıkmış olup tam tarihi bilinmez. Masal: Sözlü   edebiyat döneminde çıkmış olup yine tarihi belli değildir.  Mesnevi:   Edebiyatımızda ilk defa 1072 Kutadgu Bilig isimli eserle girmiştir.  Halk   Hikayesi: İslamiyet sonrası Halk edebiyatı içerisinde yer   almış olup tam tarihi belli değildir.  Roman:   Edebiyatımıza  Tanzimat dönemiyle … Devamını oku…

Edebiyatta gerçeklik

Gerçeklik: nesnel olarak var olan her şeydir. Çevremiz, yaşadıklarımız, tanık olduğumuz olaylar, bütün maddi evren. Bu duruma doğal gerçeklik denir. Edebiyatta gerçeklik: 1. Edebiyat eserindeki içeriğin gerçeklikle bağı vardır. Eseri oluşturan yazar ya da şair belli bir toplumsal gerçeklik içinde yaşamaktadır ve eserinde gerçekliği şöyle ya da böyle yansıtır. 2. Edebiyat eseri, yazıldıktan sonra da … Devamını oku…

Roman,Hikaye ve Masalların Genel Özellikleri

ROMAN Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların yer, zaman ve kişiye bağlanarak anlatıldığı uzun soluklu eserlere roman denir. *Romanda olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır. *Romandaki bütün olaylar belli bir olay etrafında gelişir.Ana olay etrafında olaycıklar vardır. *Şahıs kadrosu geniştir.Kahramanlar tüm yönleriyle tanıtılır. *Zaman olarak geri dönüşler olur. Romanlar çeşitli türlere ayrılır; – Tarihi Roman: Konusunu … Devamını oku…