Tagged: periyodik cetvel özellikleri

Periyodik Cetvel (Tablo) ve Genel Özellikleri

Periyodik Cetvel (Tablo) ve Genel Özellikleri

Elementler arasındaki fiziksel ve kimyasal benzerliklerden esinlenerek bir çok bilim adamı benzer elementlerin bir arada bulunduğu tablolar hazırlamışlardır. Bugünkü kullandığımız periyodik cetvelin temelini 1869 yılında atan Rus bilim adamı Dimitri Mendelev, elementlerin atom ağırlıklarına...

Periyodik Cetvelin Özellileri

Periyodik Cetvelin Özellileri

1. Periyodik cetvelde düşey sütunlara grup yatay sıralara da periyot denir. 8 tane A (baş grup) 8 tanede B olmak üzere 16 grup vardır. 2. Bir elementin bulunduğu baş grup numarası onun değerlik elektron...