Menteşeoğulları (Menteşeoğlu, Menteşe) Beyliği

Menteşeoğulları (Menteşeoğlu, Menteşe) Beyliği Güneybatı Anadolu’da kurulan bir Türk beyliği. Merkezi, bugünkü Muğla vilâyeti olan bu beyliğin hâkimiyeti, on üçüncü yüzyılın ortalarından on beşinci yüzyılın başlarına kadar devam etti. Anadolu’ya bütünüyle sahip olup, askerî...