Natüralizm

19. yy.ın ilk yarısında Fransa’da doğmuştur.Daha çok nesirde görülmüş bir akımdır.Realizme tepki olarak değil, realizmin gerçekçilik oranını yetersiz bulduğu için doğmuş bir akımdır. Edebiyata gözlem ve deneyin bağlı olduğu determinizmi sokmuştur. Determinizme göre tabiatta aynı sebepler, aynı şartlarda aynı sonuçları doğurur. Natüralistler determinizmi topluma ve insana uygulamışlardır. Toplum büyük bir lâboratuar, insan denek, sanatçı da … Devamını oku…

20.YY da çıkan akımlar

EMPRESYONİZM İzlenimcilik.19. yy.da ortaya çıkmıştır.Edebiyatta ve resimde gelişerek bütün güzel sanatları etkilemiştir.Dış dünyada görülen varlığın gerçek yönü değil, kişide bıraktığı izlenimler önemlidir. bu nedenle anlatılan dış dünya değil, dış dünyadaki varlıkların hayale bürünmüş izlenimleridir. Aslında dış âleme, oradaki varlıklara ve nesnelere karşı ilgisizdirler. Anlam belirginliğinden çok kapalılık yeğlenmiştir, anlamın yoruma uygun olması beklenmiştir. Sanatın amacı … Devamını oku…

Akımların Temsilcileri ve Önemli Eserleri

Hümanizm: Dante (ilahi Komedya) Rönesans Montaigne (Denemeler) Cervantes (Don Kişot) Shakespare (Venedik Taciri,Hamlet,Othello) Klasizm Boileu (Hiciv şairidir) Lope de Vega Descartes (Felsefecidir) Corneille (Trajedi yazarıdır)Lecid,Horace Racine (Trajedi yazarıdır)Andromaque Molliere (Komedi yazarıdır)Cimri,Hastalık Hastası Lafontaine (Fabl yazarıdır) Pascal Fenelon Romantizm: Lamartine George Sand Musset Hugo (Sefiller,Cromvell, Hernani ,Notre Dame de Paris) Goethe: Faust,Werther JJ.Rosusseu (Emile,İtitaflar,Toplum Sözleşmesi) Schiller … Devamını oku…