Orta Asya Türk Tarihi – Kültür ve Medeniyet

Devlet Yönetimi ▪ Devletin başında Hakan, Kağan, Han ünvanlarını taşıyan hükümdarlar vardı. Yabgu, Han dan  sonra gelen en  büyük makamdır. ▪Türk hükümdarlarına yönetme hakkının Tanrı tarafından verildiğine inanılıyordu. Bu inanışa Kut denilmekteydi. ▪ Devlet...