Göktürk Devleti – Kutluk Devleti

Göktürk Devleti (552–630)  Göktürk boylarını birleştiren Bumin Han, kendile­rini yöneten Avarlara karşı yaptığı bağımsızlık Savaşı’nı kazandı ve devleti kurdu. Avarlar, Göktürk saldırıları Avrupa’ya göç etmek zorunda kaldılar. Göktürkler Çin hanedanlıklarına üstünlüklerini ka­bul ettirdiler. Başkenti...