kimya 10.sınıf 1.dönem 1.yazılı soruları 2014

1) Aşağıdaki kelimeleri tanımlayınız-izah ediniz. a) Normalite: b) Derişik çözelti: c) Bozunma hızı: d) Fizyon: www.sorubak.com 2) Kütlece %60 NaOH içeren madde ile 2 molar 500 mL NaOH çözeltisi nasıl hazırlanır, izah ediniz? (NaOH:...