Yararlı Cemiyetlerin Ortak Özellikleri

a-Trakya Paşaeli Cemiyeti:Mavri Mira’ya karşı kurulmuştur.Trakya’nın Yunanistan’a verilmesini önlemek amacındadır. b-İzmir Müdafa-i Hukuk-ı Osmaniye C. : İzmir’in işgalini önlemek için kurulmuştur. c-Redd-i İlhak Cemiyeti: İzmir’in işgalini önlemek için kurulmuştur. d-Kilikyalılar Cemiyeti:Adana ve çevresinin işgalini...