Ki’nin yazılışı ile ilgili cümleler

Dilimizde üç değişik görevde “ki” kullanılmaktadır:  SIFAT YAPAN “-ki” : Bir ismin yerini (veya zamanını) gösteren sıfattır:  » Cebindeki para, Dünkü olay…. İLGİ ZAMİRİ (AİTLİK EKİ) “-ki” : İsim tamlamalarında tamlananın yerini tutar:  »Orhan’ınki...