Tagged: İslam Kültür ve Uygarlığı

İslam Kültür ve Uygarlığı – Sosyal ve Ekonomik Hayat

İslam Kültür ve Uygarlığı – Sosyal ve Ekonomik Hayat

Sosyal ve Ekonomik Hayat ▪Hz. Ömer ilk defa devlet hazinesini kurdu(Beytül Mal). Hazinenin başlıca gelir kaynakları: Öşür, Haraç, Cizye vergileri, Zekat ve Sadaka, Ganimet, Hayvan sayısına göre alınan vergilerdir. ▪İnsanların en önemli geçim kaynağı...

İslam Kültür ve Uygarlığı – Devlet Yönetimi

İslam Kültür ve Uygarlığı – Devlet Yönetimi

Devlet Yönetimi ▪Medine de kurulan İslam devletinin başkanı Hz. Muhammed idi. ▪Hz.Muhammed den sonra“Halifelik” makamı ortaya çıktı. Dört halife dev- rinde halifeler seçimle iş başına gel- diklerinden, bir nevi cumhuriyet vardı. ▪Hz. Ömer zamanında...