Hicretin Önemi

Hicretin Önemi ▪Medine’de İlk İslam Devleti kurulmuş, Hz. Muhammed bu devletin başkanı olmuştur. ▪ Hicri takvimin başlangıcı oldu. ▪ Muhacir ve Ensar kardeş ilan edildi. ▪İslamiyet’in yayılışı hızlandı.