Görülen Geçmiş Zaman Kipi

Görülen Geçmiş Zaman Kipi (–dı, –di, –du, –dü, –tı, –ti, –tu, –tü) Geçmişte yapılan, kişinin tanık olduğu, gördüğü fiiller bu kiple karşılanır. Kişi tarafından görülmese bile, gerçekleştiği kesin olarak bilinen fiiller yine bu kiple...