Avrupa Hun Devleti (375-469)

AVRUPA HUN DEVLETİ  (375-469) ▪ Avrupa da kurulan ilk Türk devletidir. Devleti Balamir , Orta Macaristan da kurmuştur. ▪ En güçlü hükümdarı Attila dır. ▪ Attila, Doğu Roma’yı  vergiye bağladı. ▪ Attila, Batı Roma üzerine iki sefer yaptı. ▪ Attila dan sonra yerine geçenler bütünlüğü koruyamadılar ve devlet yıkıldı. ▪ Avrupa da kalan Hunlar buradaki … Devamını oku…

Avrupa Hun Devleti (375–469)

Bugünkü Romanya’nın bulunduğu topraklarda Kuzey Hunlar tarafından kuruldu. Uldız zamanında Türkler, ilk kez Anadolu’ya ayak bastı, Bizans’ı vergiye bağladı. Avrupa Hun Devleti’nin en güçlü olduğu dönem Atilla zamanıdır. Bizans’a karşı yaptığı seferler so­nucu Bizans’ı vergiye bağladı. Batı Roma devletine karşı ilk önce Galya Seferi’ni düzenledi. Ancak bu seferde be­lirli bir so­nuca ulaşamadı. Daha sonra yaptığı … Devamını oku…