Asit Nedir?

Asitler sanayide önemli uygulama alanına sahip maddelerdir. Bunun sebebi de birçok kimyasal reaksiyonun asit çözeltisinde hız kazanmasıdır. Sülfirik asit, nitrik asit, hidroklorik asit inorganik asitlerdir. Sanayide geniş ölçüde kullanılmaktadır. Doğada bol miktarda bulunan organik...