1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi)

Nedenleri: 1-Almanya ve İtalya’nın siyasi birliğini kurmasıyla Avrupa’da meydana gelen gelişmelerden Rusya’nın faydalanmak istemesi 2-Rusya’nın Kırım Savaşı’yla kaybettiği hakları elde etmek istemesi 3-Karadeniz kıyılarını silahlandırmak istemesi 4-Rusya’nın Balkan devletlerini kışkırtması. Bunun üzerine Hersek, Sırbistan,...