9.sınıf kimya dersi 2.dönem telafi sınavı 2014-2015

(B) Soru:1. Bir 16X elementinin; a) Grup ve peryodunu bulunuz? b) Değerlik elektron sayısını bulunuz? Soru.2. 17Y+2 iyonunun çekirdeğinde 19 nötronu vardır. Buna göre; a) Y+2 iyonunun elektron sayısı nedir? b) Y atomunun kütle...