11.sınıf kimya 1.dönem 1.yazılısı 2014-2015

Sorular: 1-CH3COOH 25 C de Ka=1.8×10-5 tir.Buna göre 0.100 M asetik asit çözeltisinin H3O molaritesini hesaplayınız.   2- Ba(OH)2 katısı için Kç = 3.2×10-11 dir . Buna göre doymuş Ba(OH)2 çözeltisinin pH’ını hesaplayınız.  ...