11.sınıf biyoloji 2.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

Kategorisi

11.sınıf biyoloji 2.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

………………………………….LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM 11 FEN SINIFI 1. BİYOLOJİ YAZILISI SORULARIDIR. SORULAR DoğruYanlışSoruları( Herssoru 2 Puan) D Y 1 Etçilmemelerilerinincebağırsağı , otçulmemelileregöredahauzundur. 2 Bitkilerinhepsindehücredışısindirimgörülür. 3 İçiskelettekaslariskeletiniçyüzeyinebağlanmıştır. 4 Besinlerincebağırsaktavilluslardanemilir. 5 ÇizgilikaslarkasılırkenAbandınınboyuuzarken I Bandıboyukısalır. 6 Sarkoplazmakemiklerdeeninebüyümeyisağlar. 7 İnsülüntiroidbezitarafındansalgılananbirhormondur. 8 BüyümeHormonu (STH) fazlasalgılanırsaCücelğenedenolur. 9 KalsitoninveParathormonvücuttakalsiyumveFosfatdengesinindüzenlenmesinisağlar 10 Giberellinlerbitkideışığayönelimisağlar. Boşlukdoldurmasoruları( HerSoru 2 Puan) 11 ……………… hormonuglikozunkaraciğervevücuthücrelerinegeçişinihızlandırır. 12 Omurgalılardadüzkaslar……………….olarakçalışırken ,çizgilikaslar…………………larakçalışır.