10.sınıf türk edebiyatı 2.dönem proje görevleri 2014-2015

10.sınıf türk edebiyatı proje ödevleri • Göktürk Kitabeleri hakkında araştırma yapma, örnek metinler bulma, kitabelerin Türk edebiyatı ve tarihi açısından araştırma. • Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lûgati’t Türk adlı eserini araştırma, eserin Türk edebiyatı ve Türk kültürü açısından önemini araştırma. • Dede Korkut Hikâyeleri hakkında araştırma yapma. Üç hikayenin incelenmesi. • Tasavvuf Edebiyatı’nın özelliklerini araştırma. • … Devamını oku…