10.sınıf biyoloji 2.dönem 1.yazılı soruları

Kategorisi

10.sınıf biyoloji 2.dönem 1.yazılı soruları 2015

Sorular 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Toplam Soru Değeri 15 15 15 15 10 10 10 10 100 Puan Adı ve Soyadı : …………………………………. 26.03.2015 Sınıfı : 10-C No : …………. Süre : 45 dk. 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DR. REŞAT ERDEN LİSESİ BİYOLOJİ DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SORULARIDIR 1. Panspermia

10.sınıf biyoloji 2.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

DOĞRU-YANLIŞ TİPİ SORULAR (10 PUAN) (……) Hipotezproblemesunulankesinçözümdür. (……) Ülserhastalığınınsebebimideasitleridir. (……) Sir Alexsander Fleming penisilinibulanbilimadamıdır. (……) Anatomi organ vedokularınişleyişiniinceleyenbilimdalıdır. (……) Ayrıştırıcılardanüreticileresadecemaddegeçişiolur,enerjigeçişiolmaz. B. BOŞUK DOLDURMA TİPİ SORULAR (20 PUAN) • Biyolojininilişkiiçerisindeolduğu 3 bilimdalı: 1-……………. 2-………………. 3-………….. • Canlılarınşekliniinceleyenbilimdalına ……………… denir. • Leeuwenhook ………………… gözlemlemeyibaşarmıştır. • Hipotezyanlışçıkarsa …………………………………….. değiştirilir. • Çevreyioluşturancanlıetmenler: 1-…………. 2-……………… 3-……………… • Organizmalarındağılışalanlarınınsınırlarıgenellikle ……………………ın kontrolündedir.

2013-2014 10.sınıf biyoloji 2.dönem 1.yazılı soruları

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ A. DOĞRU-YANLIŞ TİPİ SORULAR (……) Nitelgözlemlerölçmeyedayandığıiçinnicelgözlemleregöredahagüvenilirdir. (……) Canlıortamlailgili her konuyuiçinealanbiyolojiteknolojiden en yüksekorandayararlananbilimdir. (……) Robert Hooke ilk mikroskobuyapanbilimadamıdır. (……) Dokularıinceleyenbilimdalınahistolojidenir. (……) Ampirikdeneylerinbilimselgeçerliliğikontrollüdeneylerdendahafazladır. B. BOŞUK DOLDURMA TİPİ SORULAR • Biyolojininuygulamaalanlarından 3 tanesi: 1-……………. 2-………………. 3-………….. • Hücreninyapısınıinceleyenbilimdalına …………………… denir. • James Watson ve Francis Crik …………’nınyapısınaaitbirmodeliortayakoymuşlardır. • Hipotezkurulduktansonrahipotezeuygun ………………’leryapılır. •