I.Dünya Savaşı Osmanlı Devletinin Savaştığı Cepheler

OSMANLI DEVLETİ’NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER Kafkas (Doğu-Sarıkamış) Cephesi          Kafkasya ve Orta Asya Türkleri ile bağlantı kurmak, amacıyla Rusya’ya karşı açılmıştır. Osmanlı Devleti’nin açtığı ilk cephedir(Ekim 1914). Enver Paşa, kış şartlarında saldırı emri vermiştir. Ocak...