Okul idaresine teslim edilecek evraklar 2022

E okulda  yapılacaklar

 1. Sınav notları girildikten sonra iyice kontrol edilecek.
 2. Sınava girmeyen öğrenciler raporlu, izinliyse yeniden sınav yapılacak. Notu e-okula aktarılacak. Özrü yoksa devamsızlık yapan öğrencinin  sınav notu ‘’G’’ olarak e-okula aktarılır.
 3. Ders ve etkinliklere katılım notları(Her dersten en az 1 not verilecek.)
 4. Öğrenci ürün dosyası notu(Görsel sanatlar dersi için), verilen not fişlerinin kontrolünü yapıp teslimi
 5. Davranış notları
 6. Öğrencinin okuduğu tüm kitaplar e-okula girilecek.
 7. E-okulda karne öğretmen görüşü kısmı sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleri tarafından doldurulacak.
 8. Anasınıfları için okul öncesi eğitim gelişim raporu ve ilgili formlar düzenlenecek.

Yıl Sonu  İdareye  Teslim Edilecek Evrak Raporlar-Tutanaklar

 1. Sosyal kulüp yıl sonu raporu(Tüm sosyal kulübü olan öğretmenler için)
 2. Rehberlik yıl sonu raporu(sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleri için)
 3. Sosyal Etkinlikler(Tamamladı / tamamlamadı) işaretlenecek.(NOT: Sürekli devamsız öğrenciler için bu bölüm ‘’Tamamlamadı’’olarak işaretlenecek.
 4. Değerler Eğitimi raporları
 5. Sınıf Defterleri doldurulmuş ve imzalanmış olarak teslim edilecek.
 6. Ders kesim raporlarıher ders için hazırlanacak.
 7. Ortak Sınav raporu -Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur. (Madde 95 g bendi)
 8. Yıl sonu zümre toplantı tutanakları
 9. Veli Ziyareti evrakları,
 10. Nöbet defterinde imza eksiklikleri tamamlanacak,
 11. Sınıf Tekrarı dilekçesi ve tutanağı  imzalatılıp,  idareye teslim edilecek. SINIF TEKRARI GİRİŞİ-öğretmen tarafından Veliyle görüşülüp dilekçesi imzalatılıp, tutanak doldurulup,  e okulkurum işlemleri  –şök-sınıf tekrarı kalanlar – veli isteği ile sınıf  tekrarı ölümüne açıklaması yapılarak kaydedilecek
 12. Dönem sonunda  sınav kağıtları idareye teslim edilecek.
 13. Egzersiz çalışma defterleri, öğretmen kılavuz kitapları  teslim edecek.
 14. Tatil adresleri dilekçesi  düzenlenip teslim edilecek ,

 

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


86 − = 82

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.