lise 2 Dil ve Anlatım 2.dönem 2.yazılı soruları 2014-2015

KIRIKKALE 17 AĞUSTOS LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM
10. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ 2. SINAVI

ADI SOYADI:
SINIF: NO:

1-. Öğretici metinlerde anlatıcı gerçek kişidir. —- metinlerde ise anlatıcı kurmaca bir kişidir. Anlatıcı ya olayın içinde yer alır; ya dışarıdan olayı gözlemler ya da olayı her şeyi bilen hakim bir bakış açısıyla anlatır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Açıklayıcı B) Öyküleyici
C) Kanıtlayıcı D) Betimleyici
E) Tartışmacı

2- Aşağıdakilerden hangisi betimlemeyle ilgili bir yargı değildir?
A) Betimleme bir nesnenin, yerin veya bir kişinin görünüşünü zihinde canlandırmayı amaçlayan bir anlatım tarzıdır.
B) Betimlemeye, kısaca kelimelerle resim yapmak da denilebilir.
C) Yazar dış dünyadan duygularıyla aldıklarını, kendi oluşturduğu evrende canlandırır ve dil vasıtasıyla okura sunar.
D) Yer betimlemesi, okuyucuya görmediği yeri gösterme amacıyla yazılır.
E) Betimleme sadece gözle yapılan bir faaliyettir.

3- Aşağıdakilerden hangisi betimlemeyle ilgili bir yargı değildir?
A) Betimleme bir nesnenin, yerin veya bir kişinin görünüşünü zihinde canlandırmayı amaçlayan bir anlatım tarzıdır.
B) Betimlemeye, kısaca kelimelerle resim yapmak da denilebilir.
C) Yazar dış dünyadan duygularıyla aldıklarını, kendi oluşturduğu evrende canlandırır ve dil vasıtasıyla okura sunar.
D) Yer betimlemesi, okuyucuya görmediği yeri gösterme amacıyla yazılır.
E) Betimleme sadece gözle yapılan bir faaliyettir.

4- Aşağıdakilerden hangisi lirik anlatımda kullanılmaz ?
A) Mecaz anlamlı sözcükler
B) Öznel ifadeler
C) Zıt anlamlı sözcükler
D) Doğrudan bilgi aktaran ifadeler
E) Soyut anlamlı sözcükler
5-
Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı ilerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle
Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan
Bu parçada, aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır?
A) Destansı anlatım
B) Betimleyici anlatım
C) Öğretici anlatım
D) Açıklayıcı anlatım
E) Öyküleyici anlatım

6- Aşağıdaki türlerin hangisi coşkulu anlatıma daha
uygundur?
A) Masal B) Destan C) Öykü
D) Tiyatro E) Roman
14-
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) İşler yavaş yavaş düzelmeye başladı.
B) Kara kara gözleriyle etrafına dikkatlice bakıyor.
C) çimde gürül gürül sevgi çağlayanları akıyor.
D) Sesimi duydu ve ağır ağır merdivenlerden indi.
E) Benden duyduklarını bir bir herkese anlattı.

15-
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır ?
A) Derse yetişmek için hızlıca karşıya geçtim.
B) Servis bugün geç gelecekmiş.
C) Eve her gittiğim gün aynı şeyleri yaşıyorum.
D) Yaşanan her güzel gün diğer güzel günlerin habercisidir.
E) Bu yazımı siz nasıl buldunuz?

16- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?
A) Beni ne diye arıyorsunuz ki?
B) Bu elbiseleri hangi parayla aldın?
C) Burada tembel tembel ne oturuyorsun?
D) Bu kalemin kime ait olduğunu biliyor musunuz?
E) Hangisini daha çok beğendiniz?

17- Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir zamir kullanılmamıştır?
A) İçimde uzayan her yol
Çıkar, gider dosta doğru.
B) Görmediğim bir el beni
Çeker gider dosta doğru.
C) Durman gayri dünya dursa
Dünden kalma neyim varsa.
D) Bu soruyu sordum hep kendime
Bulamadım derdime bir çare.
E) Ancak çeken bilir bu derdi, gamı
Bir kördüğüm baştan sona hepsi

18-Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme, görev yönünden diğerlerinden farklı kullanılmıştır?
A) Sağnak sağnak yağmurla uyandık bir gece erken.
B) Yaktı birer birer yıldızlarını gökyüzü.
C) Gamzelerini çiçek çiçek saldı ardından gece.
D) Açıldı perdesi sabahın ağır ağır, vakitsiz.
E) Üzerimize aktı damla damla yağmurlu gece.

19- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uygun” kelimesinin görevi “Kurallara uygun hareket etmenizi istiyoruz.” cümlesindeki ile aynıdır?
A) Buralarda kendime uygun ev bulamadım.
B) Uygun bir zamanda sizinle görüşmek istiyorum.
C) Haydi arkadaşlar! Uygun adım, marş!
D) Bu arabayı çok uygun taksitlerle aldım.
E) Uygun görmediğim için siparişleri vermedim.

20- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir adlaşmış sıfat vardır?
A) Kırık notları bir an önce düzeltmen gerekiyor.
B) Bu işi kimseye belli etmeden yap.
C) En iyi ders, insanı eğiten derstir.
D) Notun iyisi tembeli motive eder.
E) Ders çalışırken aklımda hep sınav vardı.
7- M.S. 552 yılında Bumin Kağan tarafından kurulan Göktürk Devleti, İslamiyet’in doğuşu sırasında bütün Orta Asya’ya hakimdi. Göktürkler kısa zamanda güçlenerek Orta Asya’daki tüm Türk boylarını hakimiyetleri altına almış ve sınırlarını Hazar Denizi’nden Kore’ye kadar genişletmiştir. Bu devlet 582 yılında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
Bu parçada, aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır?
A) Destansı anlatım
B) Tartışmacı anlatım
C) Öğretici anlatım
D) Betimleyici anlatım
E) Emredici anlatım

8- Aşağıdakilerden hangisi emredici bir metin türü değildir?
A) Kanunlar B) Yönetmelikler
C) Kullanma kılavuzları D) Trafik kuralları
E) Romanlar

9- Ben Antepliyim, Şahin’im ağam.
Mavzer omzuma yük.
Ben yumruklarımla dövüşeceğim.
Yumruklarım memleket kadar büyük.
Bu parçada, aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır?
A) Açıklayıcı anlatım
B) Öyküleyici anlatım
C) Betimleyici anlatım
D) Destansı anlatım
E) Kanıtlayıcı anlatım

10- Destanların genel özellikleri göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi bir destan konusu olamaz?
A) Depremler
B) Toplumların göçü
C) Savaşlar
D) Ölümsüz aşklar
E) Büyük kuraklıklar

11-Ey oğul, sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma; insanı yaşat ki devlet yaşasın.
Bu parçada, aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır?
A) Emredici anlatım
B) Tartışmacı anlatım
C) Öğretici anlatım
D) Açıklayıcı anlatım
E) Öyküleyici anlatım

12-Aşağıdakilerden hangisi emredici metnin bir özelliği değildir?
A) Öğreticilik
B) Tamamlayıcılık
C) Eleştirme
D) Anlatma
E) Eksikleri giderme

13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş bir isim vardır?
A) Biz kitap okurken pat diye bir ses duyduk.
B) Küçük bir vücut yanımızda horuldamaya devam etti.
C) Gürültüye adeta baş kaldırıyordu küçük dünyasında.
D) Kelimeler zaman kırıntısıdır dilimize doladığımız.
E) İçimizi parıldatan olay, bunaltı ve sıkıntımızı da yok ediyor.
21- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad, birden fazla sözcük tarafından nitelenmiştir?
A) Ağır hareketlerle ve nazlanarak kapıya doğru yaklaştık.
B) Kapının tokmağından tutup yavaşça içeri girdik.
C) Duvarlar, pencereler, perdeler, her şey çok güzeldi.
D) Köşede gümüş renkli, çok güzel bir semaver vardı.
E) Tıpkı eskisi gibi dolu dolu, meraklı ve sevinçliydi.

22- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır?
A) Yollar kar, toprak, çamur olsa da sana geleceğim.
B) Beyaz bir güvercin kondu omuzlarıma.
C) Bedenim yorgun, aç ve susuz; bir gün geri döneceğim.
D) Bu dönüş kışın beyaz akşamında olabilir.
E) çimdeki duyguların en temiziyle gelirim.

23- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yeni” sözcüğü diğerlerinden farklı türde kullanılmıştır?
A) Ticaret hayatına atıldığım ilk günlerde yeni girişimlerde bulunmak istiyorum.
B) 0 günlerde çocuğunuz yeni konuşmaya başlamıştı.
C) Yeni çizmelerini giymiş, karda keyifli keyifli yürüyordu.
D) Gazete ve dergilerde yeni isimlere rastlıyoruz.
E) Onların amacı edebiyat dünyasında yeni bir düşünce sistemi oluşturmaktı.

24- Beyazlar giyinmiş küçük bir çocuk, parka doğru yürüyordu.
Bu cümle dil bilgisi yönünden incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Adlaşmış sıfat kullanılmıştır.
B) Birden fazla sıfat vardır.
C) Zamir kullanılmamıştır.
D) Bağlaç kullanılmıştır.
E) Edat kullanılmıştır.

25-
Sen şairsin kelimeler ülkesindeki bilge
El salla fosfordan daha ışımış bir umuda
Zeytinden daha yeşil bir muştu
Daha sakin palmiyeden defneden
Bir çağrıyla tükenmeyen
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Şahıs zamiri
B) Belirtme sıfatı
C) Üstünlük zarfı
D) Niteleme sıfatı
E) Zaman zarfı

www.sorubak.com
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11-

12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20 21- 22- 23 –

24- 25-

BAŞARILAR DİLERİM

ÖMER DEMİRCİ

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.