Eğitimde Öncü Adres

LGS 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem Konuları

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un LGS sınavında 1. dönem konularından soru sorulacak demesiyle birlikte öğrenci ve veliler 8. sınıf İnkılap Tarihi 1. dönem konuları hangileri? şeklinde arama yapmaya başladılar.

LGS 8. sınıf İnkılap Tarihi 1. dönem konuları hangileri?

Bu konuda hazırlanan 8. sınıf İnkılap Tarihi ünitelendirilmiş yıllık planını incelediğimizde karşımıza şu konular çıkıyor.

 •  GÜÇLÜ AVRUPA’NIN DOĞUŞU VE OSMANLI DEVLETİ

( Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.)

 • MUSTAFA KEMAL’İN HAYATI

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

 • MUSTAFA KEMAL’İN FİKİR HAYATINI ETKİLEYEN KİŞİLER

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar.

 • MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLİK HAYATI

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.

 • BÜYÜK SAVAŞA DOĞRU

Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar.

 • BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA OSMANLI DEVLETİ

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.

 • MONDROS ATEŞKES ANLAŞMASI VE İŞGALLER

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin,

Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.

 • KUVA-YI MİLLİYE VE CEMİYETLER

Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.

 • MİLLİ MÜCADELENİN HAZIRLIK DÖNEMİ

Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in yaptığı çalışmaları analiz eder.

 • BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILIŞI

Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.

 • BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KARŞI ÇIKAN AYAKLANMALAR

Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder.

 • YOK HÜKMÜNDE BİR ANLAŞMA: SEVR

Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkilerini değerlendirir.

 • BATI CEPHESİ

Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.

 • SAVAŞ ORTAMINDA MAARİF KONGRESİ

Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.

 • TEKALİFİ MİLLİYE (MİLLİ YÜKÜMLÜLÜKLER) EMRİ

Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.

 • MUSTAFA KEMAL CEPHEDE

Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa

Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.

Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa

Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.

8. Sınıf LGS 1. DÖNEM KONULARI
Abone Ol:
Bakmadan Geçme!

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.