İnsanda Dolaşım Sistemi

İnsanda dolaşım sistemini oluşturan organlar;kalp,atardamarlar, toplardamarlar ve kılçal damarlardır.
A-KALP
İnsan kalbi dört odaçıklıdır.Üst odaçıklara kulakçık,alt odaçıklara karınçık adı verilir.Kalbin sağ bölümünde, sağ kulakçık ve sağ karınçık bulunur.Sağ kulakçığa üst ana toplar damar ile alt ana toplar damar bağlanır.Sağ karıçıkdan ise akçiğer atardamarı çıkar.Sağ kulakçık ile sağ kaınçık arasında üçlü kapakçık (trikusbit) bulunur.
Kalbin sol bölümünde, sol kulakçık ve sol karın çık bulunur.Sol kulakçığa akçiğerden gelen dört akçiğer toplar damarı açılır.Sol karıncıktan aort atardamarı çıkar.Sol kulakçık ile sol karınçık arasında ikili kapakçık(biküsbit) bulunur.
Sağ karıncıktan çıkan akçiğer atardamarı sol karınçıkdan çıkan aort damarı başlangıcında yarım ay şeklinde üçlü kapakçıklar(sigma) bulunur.Kalpdeki kapakçıklar kanın tek yönde ilerlemesini sağlar.Kalbin yapısında dıştan içe doğru perikard, miyokard ve endokard olmak üzere üç farklı tabaka vardır.Sol karıçıkta miyokard daha kalındır.Aort miyokard tabakasında kılçallara ayrılır.Kalbi besleyen bu damarlara koroner damarlar denir.
Kalbin çalışma mekanizması:Kalbin çalışması ,kalp kasının kasılması(sistol) ,gevşemesi (diastol) ve dinlenmesi şeklinde olur.Kalp ya hep ya hiç prensibine göre çalışır.Çalışması otonom sinirlerle kontrol edilir.Kulakçıkların ve karınçıkların kasılıp gevşemesi birbirine zıtdır.
Para sempatik sisteme ait vagus sinirleri kalp atış hızını ve kasılma kuvvetini azaltırlar.Sempatik sisteme ait sinirler ise kalp atış hızını artırır ve kasılma kuvvetini yükseltir.Karıncıklarda kasılmanın kuvvetli olması gerektiğinden sempatik sinirler bol, parasempatik sinirler çok az bulunur.
Kılcal damarlarda, kan akış hızı sabittir.Kan basıncı atardamar yönünden toplardamar başlangıcına doğru azalır.

Kalbin çalışmasını hızlandıran etkenler:
1-Omurilik soganından çıkan otonom sisteme ait sempatik sinirlerin uyarılması.
2-Epinefrin ve tiroksin hormanlarının artması.
3-Kanda CO2 miktarının artması
4-yüksek Sıçaklığın etkisiyle kalbin sino atrial düğümünün uyarılması.
5-Kafein ,çay gibi kimyasalların kullanılması.
Kalbin çalışmasını yavaşlatan etkenler:
1-Parasempatik sisteme ait vagus sininrlerinin uyarılması
2-Asetil kolin ve nor adrenalin hormonlarının artması.

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.