İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 4.sınıf 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

2015-2016 MUTLUKENT İLKOKULU İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ 2.YAZILI SORULARI
A-Aşağıda verilen kelimelerden uygun olanlarla cümleleri tamamlayınız(10 Puan)
engellenmeden-erdemli-okumanın-yapmamız gerekenleri-hoşgörünün
1-İnsan …………………………. bilgiye ulaşmanın anahtarı olduğunu bilir.
2-Mevlana ……………………………….. temsilcisidir.
3-Özgürlük bireyin ……………………………… sınırlandırılmadan hareket edebilmesidir.
4-Başkalarına karşı sorumluluğumuz …………………………………… zamanında yapmaktır.
5-………………………… olmak adil olmaktır,kendini kontrol edebilmektir.
B-Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına” D” yanlış olanların başına” Y” yazınız(10 Puan)
( ) Sevgi ve saygı sorumluluğu güçlendirir.
( ) Duyarlı olursan ayrımcı olmuş oluruz.
( ) Önyargı her zaman olumsuz bir düşüncedir.
( ) Hak ve özgürlüklerin temelinde saygı vardır.
( ) Özgürlük ve haklarımız arasında ilişki kurulamaz.
Aşağıdakilerden hangisi çocuk hak¬larından biri değildir?(5 Puan)
A) Kavga etme B) Beslenme
C) Giyinme D) Eğitim alma
C.Bir öğrenci olarak sahip olduğunuz hakları işaretleyiniz.(10 Puan)
o Bir işte çalışma hakkı
o Hastalanınca hastaneye gitme hakkı
o Büyüklerimizle seyahat etme hakkı
o Anne ve babamızla oy kullanma hakkı
o Spor yapma hakkı
o Sinemaya gitme hakkı
o Eğitim alma hakkı

1-Uzlaşma …………………… boşluğa hangi seçenek yazılırsa tanım yanlış olur.(5 Puan)
A) Kendi çıkarımızı düşünmektir.
B) Empati kurmaktır.
C) Olmazsa anlaşmazlık olur.
D) Birlik sağlamaktır.
2-Bir birey davranışlarında öncelikle kime karşı sorumludur?(5 Puan)
A) Annesine B) Babasına
C) Kendisine D) Topluma
3-Aşağıdakilerden hangisi topluma katkı sağlamaz?
(5 Puan)
A) Uzlaşıcı olmak B) Yasalara uymak
C) Hoşgörülü olmak D) Ayrımcı olmak
4-Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki kavramla ilişkilendirilemez?(5 Puan)
A) Kısıtlanmadan seçilme
B) Engellenmeden seyahat etme
C) Toplumun huzurunu bozma
D) Belli sınırlarda istediğini yapabilme
5-Haklarını özgürlüklerini ve sorumluluklarını bilen ve yerine toplumlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ?(5 Puan)
A)Huzurludurlar B) Düzenlidirler
C) Birbirlerine karsı saygısızdırlar. D) Başarılıdırlar.
6-Hangi seçenekteki sıralı kavramlar birbirinin tamamlayıcısıdır? ?(5 Puan)
A) Hak -özgürlük sorumluluk B) Din-dil-ırk
C) İyilik-empati-düze D) Birey-davranış-sorumluluk
7- Hak-Özgürlük-sorumluluk
Verilen kavramlar aşağıdakilerden hangisi eşleştirilemez? ?(5 Puan)
A) Mutluluk B) Huzur
C) Gelişim D) Kavga
8-Toplumdaki bireyler arasında yeterince sevgi saygı yoksa hangi seçenekteki değerlerden söz edilemez?
A) Kıskançlık
B) Anlaşmazlık
C) Bencillik
D) Adil olma

9- I.Düşünür
II.Karar verir
III.Yorum yapmaz
Romen rakamları ile belirtilen özelliklerden hangisi yada hangileri insanın özelliklerindendir.
A) I ve II B) Yalnız I
C) II ve III D) I ve III

10-Doğal çevremize karşı sorumluluklarımızdan iki tane yazınız(4 puan)
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
11-Ailemize karşı sorululuklarımızdan üç tanesini yazınız(6 puan)
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

12-Öğrenci olarak sorumluluklarımızdan beş tanesini yazınız(10 puan)
………………………………………………………………
………………………………………………………………..
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………….
www.sorubak.com

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

9 + = 12

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.