Hangi inkılap hangi ilke ile ilgilidir?

Hangi inkılap hangi ilke ile ilgilidir?

Devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar

 • -Birinci ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanması ve uygulamaya konulması
 • -Etibank’ın kurulması
 • -Denizbank’ın kurulması
 • -Sümerbank’ın kurulması
 • -Milli Koruma Kanunu’nun çıkarılması
 • -Özel girişimcilere ait kurumların millileştirilmesi

İnkılapçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar

 • -Şapka Kanunu’nun çıkarılması
 • -Kılık-Kıyafette yapılan değişiklikler
 • -Latin Alfabesi’nin kabulü
 • -Latin Rakamları’nın kabulü
 • -Takvimsaat ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi
 • -Hafta tatilinin Cuma gününden Pazar gününe alınması

Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar

 • -Saltanatın kaldırılması
 • -Cumhuriyetin ilanı
 • -Halifeliğin kaldırılması
 • -Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması
 • -Tevhid-i Tedrisat kanunu
 • -Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması
 • -Medeni Kanun’un kabulü
 • -1924 Anayasası’ndan “Devletin dini İslam’dır” maddesinin çıkarılması.
 • -1924 Anayasası’na laiklik ilkesinin girmesi
 • -Maarif Teşkilatı hakkındaki kanunun kabulü
 • -Medreselerin kapatılması
 • -Kılık Kıyafet Kanunu’nun kabulü (Peçe ve Çarşaf giyilmesinin yasaklanması)

Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar

 • -Cumhuriyetin İlanı
 • -Kılık-Kıyafet Kanunu’nun Kabulü
 • -Aşar Vergisinin kaldırılması
 • -Medeni Kanun’un kabulü
 • -Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
 • -Yeni Türk Harfleri’nin Kabulü
 • -İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
 • -Sosyal hizmet kurumları ve sağlık örgütlerinin kurulması (Çocuk Esirgeme Kurumu’nun açılması devlet hastanelerinin açılması dispanserlerin açılması Kızılay’ın güçlendirilmesi)
 • -Devlet Demir Yolları’nın kurulması-Soyadı Kanunu-TBMM Kurulması

Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar

 • -Yeni Türk Devleti’nin kurulması
 • -Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
 • -Türk Dil Kurumu’nun kurulması
 • -İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
 • -Kapitülasyonların kaldırılması
 • -Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
 • -Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
 • -Yabancıların kurduğu bazı işletmelerin millileştirilmesi

Cumhuriyetçilik İlkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar

 • -TBMM’nin açılması (23 Nisan 1920)-Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
 • -Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)
 • -Siyasal partilerin kurulması
 • -1921 ve 1924 Anayasalarının hazırlanması
 • -Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması (5 Aralık 1934)
 • -Ordunun siyasetten ayrılması
 • -Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkarılması

ilke-inkilap-iliskisi

5 Responses

 1. Emir dedi ki:

  Karabük demir – çelik fabrikası yok

 2. Emir dedi ki:

  İstiklal Marşı hangi ilke ile alakalı ?

 3. eda dedi ki:

  Harika

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


48 + = 49

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.