Fen ve Teknoloji 6.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

Adı Soyadı: FEN BİLİMLERİ 2 DÖNEM 1.YAZILI 13/03/2015
Sınıfı:

No: Puan:

1)Bir düzlem aynaya gönderilen ışının
bu aynadan yansıması şekildeki

gibidir.

Buna göre, gelme açısı kaç derecedir?

A) 25 B)45 C)50 D)90

2) I. Işığın engele çarparak kaynağına geri dönmesine soğurulma denir.

II. Gelen ışın ile yansıyan ışın eşittir.

III. Normal üzerinden gelen ışın, kendi üzerinden geri döner.

Yukarıdaki numaralanmış yargılardan hangileri doğrudur?

A)I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III

3-Aşağıdakilerden hangileri ışık ve sesin ortak özelliğidir?

A)Yansıma B) Doğrusal yayılma

C) Boşlukta yayılabilme D) Yankı oluşumu

4-Halı, beton, cam, mermer zeminlerinden hangisinde yürürken en az ses çıkar?

A) Beton B) Cam

C) Mermer D) Halı

5- I.Bir ortamda ilerleyen ışık başka bir ortamın sınırına geldiğinde ışığın bir kısmı geldiği ortama geri döner. Bu olaya yansıma denir.

II.Işınların pürüzlü yüzeylerdeki yansımasına düzgün yansıma denir.

III.Durgun su yüzeyindeki yansıma düzgün yansımadır.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız II B) I ve III

C) Yalnız III D) II ve III
6- Yansıtıcı yüzeye çarpan ışın şekildeki

gibi yansıyor.

Buna göre gelen ışın ile yansıtıcı yüzey

arasındaki açı kaç derecedir?

A) 60 B) 50

C) 40 D) 25

7-Aşağıda özellikleri verilen yüzeylerden hangisi ses dalgalarını en çok soğurur?

A) Sert ve pürüzlü yüzeyler

B) Sert ve pürüzsüz yüzeyler

C) Yumuşak ve pürüzlü yüzeyler

D) Yumuşak ve pürüzsüz yüzeyler
14-Şekilde çiçeğin kısımları rakamlarla gösterilmiştir.

Buna göre hangi kısmın görevi aşağıda yanlış
verilmiştir?

A) 1 -> Tomurcuk hâlindeki çiçeği korur.

B) 2 -> İçinde tohum taslağı bulundurur.

C) 3 -> Polen üretir.

D) 4 -> Çiçeği bitki gövdesine bağlar.

15-Çiçekli bir bitkinin üremesi sırasında, aşağıda verilen olayların hangisi, diğerlerinden daha sonra
meydana gelir?

A) Polenlerin oluşması

B) Tozlaşmanın yapılması

C) Tohumun oluşması

D) Döllenmenin yapılması

16- Aşağıda verilen etkenlerden hangisi bitkinin gelişmesi için gerekli iken, tohumun çimlenmesi için gerekli değildir?

A) lşık B) Oksijen

C) Su D) Sıcaklık
8- Gök gürültüsünün şimşek çaktıktan sonra duyulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Havada ışığın hızının ses hızından büyük olması

B) Işığın kırılması

C) Işığın yansıması

D) Sesin yansıması

9-Aşağıda yüzey kesitleri verilen aynı maddeden yapılmış yüzeylerden hangisi sesi en iyi yansıtır?

10-•İş makinesini çalıştıran kişinin kulaklık takması

•Otobüs pencerelerinde arası boşluklu çift cam kullanılması

•Araba camlarının renkli filmle kaplanması

•Ses stüdyolarında duvariann süngerlerle kaplanması

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi sesin yalıtılması ile ilgilidir?

A) Dört B)Üç C)İki D)Bir

11-Bir besin çözeltisine bırakılan bir miktar amipin sayısını iki katına çıkarmasıyla ilgili olarak, hangi değerlendirme yanlış olur?

A) Amip eşeysiz üremeyle çoğalmıştır.

B) Yeni amipler aynı özelliğe sahiptir.

C) Yeni amipler eşit süre yaşar.

D) Yeni amiplerde aynı kalıtım yapıları vardır.

12-Deniz yıldızının kopan kolundan yeni bireylerin
oluşmasıyla ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A) Yeni bireyler eşeysiz üremeyle oluşmuş olur.

B) Yeni bireylerin kalıtsal bilgisi ana canlıyla aynıdır.

C) Ana canlı ile yeni bireyler, aynı ortamda yaşarlar.

D) Yeni bireyler, sadece yumurta ile çoğalır.

13-Doğada bulunan;

I.Bakteri

II.Toprak solucanı

III.Paramesyum

gibi canlılardan hangileri bölünerek çoğalabilir?

A) Yalnız I B) I ve II
C) I ve III D) II ve III

1-……. Yansıma yapan ses mutlaka kaynağına geri döner.

2-……. Ses ve ışık bir engele çarptığında yansıma özelliğine sahiptir.

3-……. Sesi en iyi soğuran madde hava boşluğu en az olan maddedir.

4-……. Yansıma açısı ayna ile yansıyan ışın arasındaki açıdır.

5-……. Ses yalıtımı yaparak gürültü kirliliğinden korunabiliriz.

1-Polenlerin, çeşitli etkenlerle dişicik tepesine taşınmasına …………………denir.

2-Sesin maddeler tarafından emilmesine ……………….. denir.

3-Sesin bir engele çarparak geri dönmesine …………………… denir.

4-Çimlenme için; su, hava ve ……………………. gereklidir.

5-……………….. yüzeyler ışığı daha iyi yansıtır.

6-Üreme hücrelerinin birleşmesine………………… denir.

7-Çiçekte bulunan renkli yaprak……………………..olarak adlandırılır.

8-Eşey hücreleri olmadan yapılan üremeye …………………. üreme denir.

9-Sprem ve yumurtanın canlı vücudu dışında birleşmesine ……………………denir.

10-Erkek ürem hücresi, dişi üreme hücresine göre daha……………………

Hidayet GÜNEŞ
Fen Bilimleri Öğretmeni

***Süre 40 dakikadır. Başarılar.

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 77 = 84

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.