2014-2015 5.sınıf fen teknoloji dersi 2.dönem 1.yazılı soruları

FEN BİLİMLERİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
Adı Soyadı : Sınif:5/ …/03/2015
No: Puan:

D Y 1-Saf katı maddelerin erimeye başladığı sıcaklığa erime sıcaklığı denir.
D Y 2-Kaynama noktası, donma noktası, erime noktası gibi özellikler ayırt edici özelliklerdir.
D Y 3-Eriyen bir saf katının erime süresince sıcaklığı artar.
D Y 4-Kaynayan saf sıvının sıcaklığı sürekli azalır.
D Y 5-Termometreler maddenin ısısını ölçer..
D Y 6-Isı, sıcak maddeden soguk maddeye dogru geçer.
D Y 7-Isı ve sıcaklık aynı kavramlardır.
D Y 8-Isı alışverişi sıcaklıkları farklı maddeler arasında olur.
D Y 9-Ses boşlukta yayılmaz.
D Y 10-Ses katılarda en yavaş yayılır
1-saydam madde 1- A-Bir doğrultuda giden ve ışığın yolunu belli eden doğrulara denir
2- Büzülme 2- B- ışık almayan bölgeye denir.
3- ışık ışını 3- C- Tahta, metal gibi ışık ışınlarını geçirmeyen maddelere denir
4-gölge. 4- D-Cam, su, hava gibi ışık ışınlarını geçiren maddelere denir.
5- opak madde 5- E-Maddeler soğutulduğunda hacimleri küçülür

1) Hangi numara buharlaşma olayını gösterir?……… (1p)
2) Hangi numara donma olayını gösterir?…………… (1p)
3) Hangi numara kırağılaşma olayını gösterir?…………..(1p)
3) Hangi numara süblimleşme olayını gösterir?…………(1p)
4) Hangi numaralı olaylarda madde ısı alır?……………….(3p)
5) Hangi numaralı olaylarda madde ısı verir?……………..(3p)
6- Yandaki öğrencilerden
hangisinin söylediği olay
sıcak ortamdan soğuk bir
ortama konulan madde-
lerde gerçekleşebilir?
A) Nida
B) İlksel
C) Can
D) Onur

7- Bir cismin gölge boyu sabahtan öğleye kadar
olan zamanda ……K……., öğleden akşama kadar
olan zamanda ise …..L…… .
Yukarıdaki cümlede K ve L yerine gelebilecek kavramlar
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) K: Kısalır L: Uzar B) K: Değişmez L: Uzar
C) K Uzar L: Uzar D) K: Kısalır L: Değişmez

8- Yandaki başlangıç
Sıcaklıkları eşit aynı
büyüklük ve hacimdeki
cisimlere aynı miktarda
ısı veriliyor.
Buna göre hangi cisim-
Lerde eşit miktarda
genleşme olur?

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve IV

9-
1- Yandaki şekillerde
maddelerin ısıtılınca ve
soğutulunca aldıkları şekil
gösterilmiştir.
Buna göre hangilerinde
büzülme gerçekleşmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III

2- Yandaki şekilde gösterilen demir
bilye demir halkadan geçememektedir.
Furkan aşağıdakilerden hangisini yaparsa demir bilyenin
halkadan geçmesini sağlar?
A) Halkayı soğutmalı
B) Bilyeyi ısıtmalı
C) Halkayı ısıtmalı
D) Bilyenin ve halkanın sıcaklığı
aynı miktarda arttırılmalı

3- İçinde bir miktar hava
bulunan ağzı kapalı bir esnek
balon soğuk suya konuluyor.
Buna göre balonda
aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşir?
A) Büzülme B) Genleşme
C) Hâl değişimi D) Hacminde artma

4-Yandaki saf bir katı
maddeye ait sıcaklık – zaman
grafiği verilmiştir.
Buna göre katı madde
hangi aralıklarda hâl
değiştirmiştir?

A) 1 ve 2 B) 1 ve 3
C) 2 ve 3 D) 2 ve 4

5-) Batuhan, sokak lambasının aydınlattığı sokakta oluşan
gölgesinin bir tane olduğunu görüyor.
Buna göre Batuhan’ın gölge sayısının 3 olması için
sokağa kaç lamba daha konulmalıdır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

10-)

Başlangıçta ışık kaynağı ile perde arasında duran Sinem daha sonra yukarıdaki gibi ışık kaynağına doğru hareket ediyor.
Buna göre Sinem’in hareketi ile perdede oluşan gölgenin boyundaki değişim grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
11- Sesin boşlukta yayılmadığını kanıtlayan örnekler
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Denizde yaşayan balinanın sesi
B) Havası tamamen boşaltılmış fanustaki çalar saatin sesi
C) Rüzgarın uğultusunun sesi
D) Şelaleden dökülen suyun sesi

12- 1. Deney: Gökhan elinde bulunan zili önce hava ortamında
çalıyor.
2. Deney: Sonra zili su dolu leğene daldırıyor ve orada çalıyor.
Buna göre yapılan deney ile ilgili hangi öğrencinin
ulaştığı sonuç doğrudur?

Yukarıdaki deneyde top ve ekranı sabit tutup ışık
Kaynağını topa yaklaştıran Nuri, oluşan gölge ile ilgili
Yorumlar yapıyor.
Buna göre Nuri’nin aşağıda yaptığı yorumlardan
hangisi doğrudur?

A) Gölge büyür.
B) Gölge küçülür.
C) Gölgenin büyüklüğü değişmez.
D) Gölgenin rengi değişir.

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir