9 sınıf din kültürü 2 dönem 1 yazılı soruları ve cevapları 2013-2014

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

2013/2014 ÖĞRETİM YILI BUCA LİSESİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. SINAV SORULARIDIR

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Kur’an için söylenemez?

a) Kur’an’ın mesajları evrenseldir.

b) Kur’an’ın ayetleri sonradan yazılmıştır.

c) Kur’an son ilahi kitaptır.

d) Kur’an akla ve mantığa önem vermiştir.

e) Kur’an’ın kaynağı vahiydir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın ayet ve sureler halinde indirilmesinin yararlarından biri değildir?

a) Kur’an’ın anlaşılması kolaylaşmıştır

b) Kur’an’ın uygulanması, yaşanması kolaylaşmıştır

c) Kur’an’ın çoğaltılması kolaylaşmıştır

d) Kur’an’ın anlatılması kolaylaşmıştır

e) Kur’an’ın ezberlenmesi kolaylaşmıştır

 

3. Kur’an’ın ayet ve sureleri indikleri yere göre nasıl adlandırılır?

a)  Tecvit-Tevhit                     b)  Hatim-Hafızlık

c)  Mekki-Medeni                  d)  Uzun-Kısa      e)  Açık-Kapalı

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın değişmeden günümüze kadar gelmesinin nedenlerinden biri değildir?

a) Gelen her ayet hemen Hz. Muhammed ve bazı müslümanlarca ezberlenmiştir.

b)  Hz. Muhammed gelen ayetleri hemen yazdırmıştır.

c)  Allah Kur’anı koruyacağını bildirmiştir.

d)  Kur’an en sağlam kaplarda saklanmıştır.

e)  Kur’an çok erken tarihlerde kitap haline getirilerek çoğaltılmıştır.

 

5. Kur’an’ın kitap haline getirilerek “toplanması” ve “çoğaltılması” sırasıyla hangi halifelerin döneminde yapılmıştır?

a) Hz. Ebu Bekir-Hz. Ömer                   b) Hz. Ömer-Hz. Osman

c) Hz. Osman-Hz. Ebu Bekir                 d) Hz. Ali-Hz. Osman

e) Hz. Ebu Bekir-Hz. Osman

 

6. Kur’an’ın her bir cümlesine ve cümleler topluluğuna verilen isim aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) Hatim-Hafızlık                   b) Tecvit- Tefsir

c) Meal-Tercüme                    d) Ayet-Sure           e) Cüz-Mushaf

 

7. Kur’an’ı baştan sona kadar okumaya ve baştan sona kadar ezberlemeye verilen isim aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

a)  Mukabele-Mushaf             b)  Hatim-Hafızlık

c)  Meal-Tefsir                       d)  Tefsir- Tercüme    e)  Cüz- Hatim

8. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın belli başlı konuları arasında yer almaz?

a)  Kıyametin saati                  b) İnanç

c)  İbadet                                 d) Ahlâk                 e)  Kıssalar

 

9. Aşağıda Kur’an’la ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a) 114 sure 20 cüz vardır        b)  110 sure 20 cüz vardır

c) 114 sure 30 cüz vardır        d)  110 sure 666 ayet vardır

e) En uzun sure Bakara, en kısa sure Nas’tır.

 

10. Kur’an’ın güzel, akıcı bir dille, belli bir ses uyumu içerisinde, arapçanın kurallarına uygun olarak güzelce okunmasına verilen isim aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilmiştir?

a)  Tefsir                                 b) Tecvit

c)  Hatim                                d) Mukabele           e)  Mushaf

 

11. Kur’an’ın anlamının her yönüyle ve kapsamlı bir şekilde değil de biraz eksiğiyle başka bir dile çevrilmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tefsir                                  b) Tecvit

c) Mushaf                               d) Mukabele           e) Meal

 

12. Sözlükte yorumlamak ve açıklamak anlamına gelen, Kur’an’ın ayetlerinin açıklanıp yorumlanmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

a) Meal                                   b) Tecvit

c) Mushaf                               d) Tefsir                  e) Hatim

 

13. Hz. Muhammed’e gelen ilk ayetlerin yeri, zamanı ve adı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Mekke- 571- Fil Suresi      b) Mekke -610- Fil Suresi

c) Mekke- 610- Alâk suresi   d) Mekke -571- Alâk Suresi

e) Mekke- 622- Fil Suresi

 

14. Mekke’de haksızlık ve adaletsizliği önlemek amacıyla kurulan, Hz. Muhammed’in de gençlik yıllarında katıldığı birliğin adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Adalet birliği                      b) Kardeşlik Birliği

c) Yardım Birliği                    d) Erdemliler Birliği    e) Kabile Birliği

 

15. Kur’an’a karşı saygının en doğru şekli aşağıdakilerden hangisi dir?

a) Kur’anı okumak, anlamak, yaşamak

b) Kur’anı daima bel üstünde tutmak ve taşımak

c) Kur’anı  nakışlı bir kılıfta duvara asmak

d) Kur’anı en üst rafa koymak

e) Kur’anı okurken onu sehpa ya da masaya koymak

16. Kur’an’ı doğru bir şekilde anlamanın en uygun yolu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

a) Kur’anı duyduğumuzda sadece onu dinlemeliyiz

b) Kur’an’ın meal ve tefsirini okumalıyız

c) Kur’an’la ilgili programları izlemeliyiz

d) Kur’an’ın arapçasını okumalıyız

e) Kur’an’ın arapçasını tecvitli okumalıyız.

 

17. Birey ve toplumların benimseyip yaşamlarını yönlendiren düşünce, inanç, kural ve ölçütlerin tümüne denir. Tanımı yapılan en genel kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Örf                                      b) Âdet

c) Değer                                  d) Gelenek              e) Töre

 

18. İslâm dini ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Son ilâhi dindir.                  b) Akla ve mantığa önem vermiştir.

c) Evrenseldir.                        d) Şekilcidir.           e) Özgürlükçüdür.

 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi bir topluluğu millet yapan başlıca değerlerden biri değildir?

a) Etnik Kimlik                       b) Vatan ve Ülkü birliği

c) Bayrak ve İstiklal Marşı     d) Hürriyet ve Bağımsızlık

e) Milli Seciye

 

20. Aşağıdakilerden hangisi ailenin temel yararlarından biri değildir?

a) Toplumsal değerleri benimsetir          b) Tüketimi artırır

c) Ortak yaşama kültürü oluşturur         d) İnanç ve ahlak kazandırır

e) Dayanışma ve yardımlaşmayı sağlar

 

 

NOT: Her soru 5 puandır. Doğru cevapları aşağıdaki uygun kutucuklara işaretleyiniz. Başarılar dilerim.

 

www.sorubak.com

CEVAP ANAHTARI

 

1B

2C

3C

4D

5E

6D

7B

8A

9C

10B

11E

12D

13C

14D

15A

16B

17C

18D

19A

20B

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. şeyma nur dedi ki:

    çok güzel olmuş elinize sağlık 🙂 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

95 − = 93

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.