9.sınıf din kültürü 1.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

DİKKAT! Doğru seçeneği soru kağıdı üzerine kodlama şeklinde               işaretleyiniz. (Daire çizerek içini karalayınız.)

*Süreniz bir ders saati(40 dk)dir.

{A}–Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.(Her soru 5 Puan)

 

1-Aşağıdakilerden hangisi insanın evren ve Allah karşısındaki konumu için söylenemez?

 1. A) İnsan evrende olup biten olaylar hakkında düşünür ve dersler çıkarır.
 2. B) İnsan Allah’a ibadet etmek için yaratılmıştır.
 3. C) Evrende insandan daha değerli varlıklar vardır.
 4. D) İnsan evrene bakarak Allah’ın varlığına ulaşabilir.
 5. E) İnsan akıllı ve iradeli olduğu için sorumluluklar yüklenmiştir.

 

 2- Aşağıdakilerden hangisi çok tanrıcı bir dindir ?

A)İslamiyet                             B)Yahudilik     C) Hrıstiyanlık       D) Musevilik                             E) Putperestlik

 

 

3-İslam’da tek tanrıcılığı ifade etmek için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır.

A)İhlas                                   B) Tevhit              C)Ateizm       D)Fıtrat                                        E) Politeizm

  

4-“Ey Âdemoğulları! Size şeytana tapmayın çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır, demedim mi?”(Yasin Suresi60.ayet)

Yukarıdaki ayette bahsedilen yanlış inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Politeizm                          B) Şintoizm         C)Monoteizm                      D)Satanizm                         E) Ateizm

 

5-      “Eğer yerde ve gökte Allah’dan başka tanrılar bulunsaydı,yer ve gök kesinlikle bozulup gitmişti.”(Enbiya Suresi 22.ayet)

Yukarıdaki ayetle hangi inanç biçimi çürütülmektedir?

A)Satanizm                          B)Politeizm        C)Ateizm     D)Gizemcilik                                   E)Monoteizm

 

 

6-“ Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resulullah.” 

     Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kelime-i Tevhit               B) Kelime-i Şehadet  C)Besmele      D) Niyet Etmek          E) Kelime-i İhlas

 

7-Evren hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A)Evren kendiliğinden meydana gelmiştir.

 1. B) Evrende pek çok şey tesadüfen olmuştur.

C)Evrende sadece canlılar bulunmaktadır.
D)Evrenin oluşumu Allah ile bağlantılı değildir.

E)Evrendeki her şey Allah’ın denetimi ve gözetimi altındadır.

 

 

8Peygamber efendimizin sözlerine…………denir.

Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Farz           B)Vacip      C)Tevhit    D)Hadis      E)İbadet

 

 

9 -“Sizin ilahınız, yalnızca kendisinden başka tanrı olmayan Allah’tır. O’nun ilmi her şeyi kuşatmıştır.”                                Ta-Ha suresi, 21.ayet

 Yukarıdaki ayetle  bahsedilen inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Politeizm                           B) Şintoizm       C)Monoteizm          D)Satanizm                        E) Ateizm

 

 

10-İçinde yaşamakta olduğumuz evrenin özellikleri nelerdir?/ Evrendeki yerimiz nedir?/Nereden geldik ve nereye gideceğiz?/Ölümden sonra bir hayat var mıdır? Yaşamamızı daha anlamlı hale nasıl getirebiliriz? gibi

 akıl ile cevap verilemeyen sorulara aşağıdaki seçeneklerden hangisi  cevap verir?

 1. A) Ahlak  B) Din     C) Okul        D) Felsefe       E) Ruhlar

 

 

 

11- “Bir iğne ustasız olmaz. Bir harf katipsiz olamaz. Nasıl olur da bu mükemmel kainat sahipsiz olur”     

 Bu örnek neye işaret etmektedir?

 1. A) Her şeyin kendi kendine tesadüfî olarak meydana geldiğine
 2. B) Her şeyin bir sahibinin bulunmadığını

C)Tabiatın ve sebeplerin yaratıcı olduğuna

 1. D) Hiçbir şeyin kendi kendine olmayacağına
 2. E) Hiçbiri

 

 

 

12- Dinin insan hayatındaki yeri için aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?

 1. A) Din, insan ilişkilerini düzenlemeye yönelik ilkeler ortaya koyar.
 2. B) Din, insanın yaratıcısını tanımasını sağlar.
 3. C) Din, ölüm ve ötesi hakkında insanlara bilgi verir.
 4. D) Din, edebiyattan mimariye; örften ahlaka bütün kültürü etkiler.
 5. E) Din, insanın canının istediği her şeyi yapmasına müsade eder.

13- “Biz insanı en güzel biçimde yarattık.”

(Tin suresi, 4. Ayet) ayetini,  insanı diğer varlıklardan ayıran özelliklerini düşünerek yorumlayınız.

(15 puan)

14-Aşağıda verilen boşlukları parantez içinde verilen sözcüklerden uygun olanlarla  tamamlayınız(15)

 

( *Farz    *Allah   *Sünnet  *İslam fıtratı  *Vahiy )

 

-Her doğan çocuk……………………….üzere dünyaya gelir.

 

-İlahi dinler………..’e dayanır.

 

-Dinin Kaynağı ………………..’dır.

 

– Yüce Allah’ın Kesin olarak yapmamızı emrettiği iş ve davranışlara……….. denir.

 

-Farzlar dışında Peygamberimizin yaptığı davranışlar,söylediği sözler ve takrirlere…………denir.

 

15-Aşağıda ki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz. (10 puan)

 

-(   )İslam dini yalnızca Allah’a ibadet edilmesini buyurur.

 

-(   )Dinin amacı insanları sadece dünyada mutluluğa ulaştırmaktır.

 

-(   )Din ilk insanla birlikte ortaya çıkan bir olgudur.

 

-(   )Allah her topluma bir Peygamber göndermemiştir.

 

-(   )Yahudilik ve Hristiyanlık tektanrıcı dinlere örnektir.

BENZER YAZILAR

2 Responses

 1. ömer f. dedi ki:

  Cevaolaridavyazarsaniz sewinirim
  Tesekkurler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 + 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.