8.sınıf türkçe 2.dönem 1.yazılı sınavı 2016-2017 tamamı test

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

8/BSINIFI 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI SORULARI

1 – Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye durum anlamı katmıştır?

A) İçeri girer girmez kitapların olduğu dolaba koştu.

B) Sıranın kendisine gelmesini beklerken çayından bir yudum aldı.

C) Biricik oğlunu görünce gözlerinden yaşlar süzüldü.

D) Eserini uzun araştırmalar yaparak hazırlamıştı.
2- 1.Tepelere yağan karı odasının penceresinden izliyordu.

Trenden indikleri zaman güneş tam tepelerindeydi. Sabahtan beri tepemde dikiliyorsun, bıktım artık.

Yuvasız kuşlar ağaçların tepelerine yuva yapıyordu.

“Tepe” sözcüğü numaralanmış cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
3-Pek cazip bir iş fakat çok paraya ihtiyaç var.

Bakalım, bu işin içinden nasıl çıkacağım.

Bu parçada kullanılan “işin içinden çıkmak” deyiminin yerine aşağıdaki deyimlerden hangisi kullanılabilir?

A) içinden geçirmek B) üstesinden gelmek
C) içinde kaybolmak D) önüne geçmek
4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söz sanatı yoktur?

A) Bahçedeki çocuklar kuşlar gibi özgürdü.
B) Babam, bizim evin güneşidir.
C) Bulutların hüznü insanlara da yansıyordu.
D) Dağların ne kadar yüksek olduğunu gördüm.
5-(1) Çetin Öner “Dünyanın Bütün Kedilerine” isimli kitabında kedilerden bahsediyor. (2) İlk baskısı

2005’te yapılan bu kitap, bu yıl yeniden basıldı. (3) “Dünyanın Bütün Kedilerine” içindeki kedi resimleriyle de bakılası bir kitap olmuş. (4) Ayrıca sayfalarının tasarımıyla da okuyucusunu memnun ediyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde öznellik söz konusudur?

A) 1. ve 2. B) 2. ve 3.
C) 2. ve 4. D) 3. ve 4.
6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Sınıfını geçsin de istediğini yapmaya hazırım.
B) Kızım Elif, 22 nisanda dünyaya geldi.
C) Ankara kalesinden şehir manzarası çok
güzeldir.

D) Sınıftai öğrencilere 5’şer soru çözdür
7- İletişimi sağlayan unsurlar, milletlerin bünyesinde kendiliğinden oluştuğundan her millet için farklı anlam ifade eder. Siyahın yas, beyazın saflık, kırmızının güç, sarının hastalık anlamı bazı kültürlerde geçerli olmayabilir. El, kol, baş, göz hareketleri de aynı şekildedir. Türklerde başı öne eğmek “evet” demektir. Ancak başka toplumlarda “hayır” anlamına geldiği görülmektedir.

Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Renkler ve işaretler farklı kültürlerde değişik anlamlarda kullanılabilir.
B) Renklerin iletişim dilinde değişik anlamları vardır.
C) Jest ve mimiklerin anlamı zaman içinde değişebilir.
D) Başı öne eğmek Türkler için “evet” anlamına gelmektedir.

Bir an, gözümün önüne zavallı arkadaşım geldi ve kalbime acı bir hüzün saplandı.

8.Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı yönünden yukarıdakiyle aynı özelliktedir?

A)Çamların arasından geçen su yolunu izleyerek geldik buraya.

B)Bugüne kadar ona her konuda yardımcı oldum ve hiçbir zaman onu yalnız bırakmadım.

C)Bu evde bütün gün Hakan abimin bomboş oturduğunu sanıyorlar.

Emekli oluncaya kadar bir kez bile tatile çıkmamıştı

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, noktalı virgülün (;) kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

A)Dün pazardan şunları aldım; patates, soğan, ıspanak, karnabahar.

B)Meral çok çalıştı; gözünü bile kırpmadı.

C)Bu gruptan, Songül, Pelin, Reşide; Yener, Aykut, Atilla kütüphanede çalışıyorlar.

D)Mustafa sınıfı geçemedi; çalışmamıştı.

Dergimizde yer verdiğimiz konular ilginizi çekecek.
2. Önceden hazırlık yapmak işimizi kolaylaştıracaktır.
3. Okudukça kelime hazineniz zenginleşecektir.
4. Umarım sizin için hazırlanan tiyatroyu beğenirsiniz.
10) Numaralanmış cümlelerin hangilerindeki filimsiler türce özdeştir?
A) 1. ve 2. B1.ve4.
C) 2. ve 3. D) 3. ve 4.

Çocukluğumuzda oynadığımız oyunlardan biridir dokuz taş.
Aradığınız herşeyi alışveriş merkezimizde bulabilirisiniz.
Konya Ovası ülkemizin tahıl ambarıdır.
Güvenlik metroya kaçak olarak binenleri farkedemedi.
Çantamdaki kitap da yağmurdan ıslanmış.
Yukarıdaki cümlelerin kaçında yazım yanlışı vardır?
A)2 B)3

C)4 D)5

12.Aşağıdakilerden hangisinin yazımı doğrudur?

A)Rehber öğretmenle bire bir görüşelim.

B)Bu ilacın ağrıya bire bir olduğu söylenir.

C)Telefonda birebir konuştuk bu olayları.

D)Birebir oynarsak mutlaka kazanırız

Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur
A)Lâfla peynir gemisi yürümez.

B)O öğrenci tam bir davardır.

C)Bugünkü yemek biraz tuzsuz.

D)Ben sana burayı boya demedim.

14) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “de” yanlış yazılmıştır?
A) Bakıp ta geçme, dur.

B) Senin de her istediğin olsun.
C) Hepsinde benim imzam var.
D) Aklımda kalanları anlattım.
15)1. Birtakım sorunlar geç de olsa çözüldü.
2. Şiiri okuyan öğrenci oniki yaşında bir kızdı.
3. Hiçbir şey beni kararımdan döndüremez.
4. Toplantıyı gelecek hafta Salı günü yaparız.
16)Numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde
yazım yanlışı yoktur?
A) 1. ve 2. B) 1. ve 3.
C) 2. ve 4. D) 3. ve 4.

16) Alain; “Kızmak bir hastalıktır.” demekle ne kadar haklıdır. Üstelik bulaşıcı, önü alınmaz bir illettir kız­mak; bilerek kötülük yapmaktan bile beterdir. Etra­fınıza şöyle bir bakıverin; olur olmaz şeylere sinir­lenmeyen kaç kişi görürsünüz? Kızmak, şüphecilik, korku, saldırganlık… Gıcıkla gelen bir öksürük gibi­dir; başladı mı bitmek bilmez, boyuna yerleşir.

Parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisin­den yararlanamamıştır?

A) Tanık GöstermE
B) Karşılaştırma
C) Sayısal verilerden yararlanma
D) Benzetme
“Değişimden başka her şey değişir.” cümlesinin
yakın anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her şey zamanla değişir.
B) Hiçbir şey değişime direnemez.
C) Değişmeyen tek şey değişimdir.
D) Değişim yavaş yavaş olur.

Bir fikir, ancak yazı ve sözle ortaya konulduğu zaman etkisini gösterir. Sahip olduğunuz fikirler başkalarına açılmadıktan sonra içinizde gömülü kalır. Konuşmak, insanın içini, duygu ve düşüncelerini havalandırır.
Bu yüzden konuşarak kendi içinizden dışarı çıkmalı, insanlarla temasa geçmeli, sosyal bağlar kurmalısınız.

Bu metindeki altı çizili cümlede, aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi vardır?

A) Varsayım B) Kararsızlık
C) İhtimal D) Öneri
Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) Arkamda oturduğu için onu göremiyordum.
B) Gözlerimin içine bakarak bir şey
C) Çocuk odasından ayak sesleri
D) Dala tutunup duvarın üstüne tırmandı

20.Aşağıdakilerden hangisi yüklemine göre isim cümlesidir?

En iyi anne, çocuklarına sevgiyle yaklaşan annedir.
Hiç yolcusu yokmuş gibi alır sessizce yol.
Güzelliğin on para etmez, bu bendeki aşk olma­sa.
Beni günlerdir niçin aramıyorsun?

21.Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemine göre fiil cümlesidir?

Senin gidişine benden başka ağlayan yokmuş.
Bir çocuk doğurur yetim kalmış gecekondular­dan yükselen umutlar.
Bir sanat eserinde herkesin aynı tadı alamaya­cağı kesindir.
D) Önceden de çok başarılıymış bu okulun öğrencileri.

22.Yapısı yönüyle diğerlerinden farklı olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

Başarıya ulaşmak isteyen kimse, sevdiği işi yapmalı.
Yumurta sarısı gibi olan güneşi gözümüzü kırpmadan rahatça seyredebiliyorduk.
Anadolu’nun bereketli toprakları, Anadolu’yu sıkıntılardan kurtaran insanlara borcunu ödüyordu.
Gereksiz ve zamansız tenkitler, insan ilişkilerini bozar.

Bir an, gözümün önüne zavallı arkadaşım geldi ve kalbime acı bir hüzün saplandı.

23.Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı yönünden yukarıdakiyle aynı özelliktedir?

Çamların arasından geçen su yolunu izleyerek geldik buraya.
Bugüne kadar ona her konuda yardımcı oldum ve hiçbir zaman onu yalnız bırakmadım.
Bu evde bütün gün Hakan abimin bomboş oturduğunu sanıyorlar.
Emekli oluncaya kadar bir kez bile tatile çıkmamıştı.

24.Aşağıdaki cümlelerin hangisi öğe dizilişine göre kurallıdır?

Türkiye’nin bugünkü noktaya gelmesi için asırlarca çalıştı insanlar.
Üzüntüler gölgelemiş olsa bile hepimizindir ve bizdendir bu hatıralar.
Onlar karşı çıkıyor diye kendi düşüncemden vazgeçecek değilim.
Evden ayrılırken televizyonun fişini çekmeyi unutma hiçbir zaman.

25.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) konulması uygun olmaz?

Fuzuli (? – 1556) Divan şiirinin en büyük ustalarından biri midir
Veznedeki kadın sordu: Adınız
Yemek dedin mi kimse onunla yarışamaz
Rica etsem bana yardım eder misiniz

Süreniz 40 dakikadır.Başarılar

www.sorubak.com

YAZILI SORULARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. soru dedi ki:

    cevaplarına nereden ulaşabilirim acaba

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 65 = 71

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.