7.sınıf türkçe 2.dönem 1.yazılı soruları 2016-2017 yeni

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BALDUDAK ORTAOKULU 2016/2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF 2. DÖNEM 1. TÜRKÇE YAZILISI

Adı Soyadı :                                                                                       Sınıf Numara :

“Sevinçten( ) heyecandan içim içime sığmıyor() bağırmak( )kahkahalar atmak( )ağlamak istiyorum ( ) cümlesinde parantezle gösterilen yerlere hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

A) (,) (;) (?) (,) (.) B) (,) (;) (,) (,) (.)
C) (;) (,) (.) (,) (!) D) (,) (:) (?) (,) (.)

“Sanatçı iki bölümden oluşan eşsiz yapıtını bu salonda sergileyecek.” Kelimelerden hangisi çıkarılırsa cümle nesnel anlam kazanmış olur?
A) Sanatçı B) Eşsiz
C) Yapıt D) Salon

(I) Yazan insan hayata, doğaya ve insana dair birçokşeyi bilmelidir. (II) Daha da ötesi yaşamalıdır. (III) Her yazarın bir yeraltı dünyası olmalıdır. (IV) Yeryüzüne çıkaracağı şeylerin debisi ortadadır. (V) Aşktan, sevinçten, hüzünden yolu geçmeyenler, yapay kalır.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Dünden hatta bugünden bile yok haberimiz
B) Bu su bizim gölgemiz, biziz şeffaf ve temiz
C) Su sesine uyarak bir şarkı tutturmuşuz
D) Bir havuz kenarında yanyana oturmuşuz.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altıçizili sözcükfarklı görevdedir? (İsim, sıfat,zarf)
A) Orada gördüklerini, bizegizliceanlattı.
B)Kısacaözetledi konuyu.
C)Uzuncabir yoldan gelmişler.
D) Buradansessizceuzaklaştılar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamıbir zarfla sağlanmıştır?
A) Niçin gelmediğini sana söyledi mi?
B) Yarın Adapazarı’na nasıl gideceğiz?
C) Bu kadar eşyayı kime aldın?
D) Nereye gideceğini biliyor musun?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlenin anlamını”durum”bakımından tamamlayan bir sözcük vardır?
A) Aşırı soğuklar nedeniyle okullar iki gün tatil edildi.
B) Her akşam buraya geldiğini bilmiyordum.
C) Bu şehir gündüzleri nefes alamıyor.
D) Bir araç olay yerinden hızla uzaklaştı.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde anlam kayması vardır?
A) Bana yardım etmene çok sevindim.
B) Yoksul ve kimsesizleri hep gözetir.
C) Sonunda bazı konularda anlaşmışlar.
D) Bir daha yalnız başına dolaşmayacaksın !

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman (anlam) kaymasından söz edilemez?
A) Yazları burası sıcak oluyor.
B) Her gün geliyor, burayı çok seviyor olacak.
C) Yatmadan önce mutlaka kitap okurum.
D) Akşama arkadaşlarla size geliyoruz.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, parantezle ( ) belirtilen yere noktalı virgül (;) getirilmelidir?

A) Zenginlik, gurbeti vatana ( ) yoksulluk, vatanı gurbete çevirir.
B) Bana yaşamı iki şey sevdirir ( ) Özgürlük ve aşk.
C) Aşk ( ) özgür ve kendiliğinden olduğu zaman yeşerir.
D) At ölür ( ) meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gün” sözcüğü, bir deyim içinde yer almamıştır?
a) Size gün doğdu demek.
b) Amacı gün gibi aşikar.
c) Günbegün işler yoluna girecek.
d) Bazı olaylar gün ışığına çıkarıldı.

“Tahta köprüyü ağır adımlarla geçerken oğlunun elini sıkı sıkı tutuyordu. Gıcırdayan tahtalardan birinin her an kopabileceğini bilse de hiç renk vermiyor, eski bir şarkıyı mırıldanıyordu.” dersimiz.com
Bu parçada geçen “renk vermemek.” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir durumu umursamamak
B) Gerçek duygularını belli etmemek
C) İşin aslını anlatmamak
D) İşini konuşmadan, sessizce sürdürmek

“Kendisinden yararlanılan kişi ve nesneyi zarara uğratacak eylemlerden sakınılmalıdır.” anlamına gelen atasözü hangisidir?
A) Gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez.
B) Gölgeyi hoş gören, tekneyi boş görür.
C) Gönül kimi severse güzel odur.
D) Gidilmeyen yer senin değildir.

Toplantıyı sunan kişi, “Sait Faik de aramızda!” deyince, birden alkış tufanı koptu salonda. Ama ilginçtir, kimse ayağa kalkıp da selâmlamıyordu alkışlayanları. Alkışsa bir türlü dinmiyordu. İşte o zaman farkına vardım. Tam önümüzdeki sıralardan birinde oturuyordu Sait Faik. Yanındaki arkadaşları, ayağa kalkıp, kendisini alkışlayanları selâmlaması için zorluyordu. Kıpkırmızı kesilmişti yüzü, koltuğuna iyice büzülmüştü.
Bu parçada, aşağıdaki duygulardan hangisine yerverilmemiştir?

A) Sevinme B) Merak C) Utanma D) Üzülme

Ciddi bir emek ve zaman harcadığı şiirlerinin çoğunda memleketçi bir hava seziliyor. Kendinden önceki memleketçi şairlerle aynı çizgide başarılı da olabilir. Yeter ki, yaptığı “çoğaltma” değil, “yeniden üretme” olsun.
Bu parçaya göre sözü edilen şairin başarılı olması aşağıdaki şartlardan hangisine bağlıdır?
A) Şiire daha çok zaman ayırmasına
B) Farklı konuları işlemesine
C) Ustalarının yolundan gitmesine
D) Özgün eserler ortaya koymasına

Bazı insanlar vardır, biyolojik yaşları ne olursa olsun, her dem genç, canlı ve neşelidirler. İçleri kan ağlasa bile çevrelerine neşe dağıtırlar. İçlerindeki çocuğu hiç kaybetmezler. Ölümün soğuk yüzü onlarla bağdaşmaz. Ne mutlu böyle insanlara!
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen insanların özelliklerinden birideğildir?
A) Her zaman sevinçli görünmek
B) Çocukluk coşkusunu kaybetmemek
C) Sadece yaşıtlarıyla dostluk kurmak
D) İçlerindeki sıkıntıyı dışa vurmamak
www.sorubak.com

Kimsenin hakkında ileri geri konuşmayı sevmem. Sahip olduğum her şeye başkaları da sahip olsun isterim. Yaşamın çirkinlerinden çok, güzelliklerini görmeye çalışırım. İnsanlara ön yargıyla asla yak­laşmam. “Hatasız kul olmaz.” sözünü, yaşamımın temel ilkelerinden biri sayarım.
Bu parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangi­si söylenemez?

A) İyimserdir.
B) Hoşgörülüdür.
C) Dedikoduyu sevmez.
D) Çok konuşmayı sevmez

Tarih bilgisi, öğrencilere kuru,özensiz düzenlenen kitaplarla sunulmamalı.Tarihsel olaylar,ezbere dayalı bilgiler içinde değil; belgelere,yazınsal,tarihsel ve sanatsal yapıtlara dayandırılarak öğretilmeli.Tarihsel,yazınsal ve sanatsal yapıtlar sokaklarda,parklarda sergilenmeli,yalnız tarih kitaplarının sayfalarında değil,toplumun yaşamında da olmalı.
Aşağıdakilerden hangisi,bu görüşe temel oluşturmaz?

A) Tarih bilgisinin gerçeklerle bağdaştırılmadığı
B) Tarih kitaplarının yetersiz olduğu
C) Tarih biliminin diğer bilimlerden daha önemli olduğu
D) Tarih bilgisinin toplumda yaygınlaştırılmadığı

“Kırmak” sözcüğü hangi cümlede “gücünü, etkisini azaltmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Yakılan soba odanın soğuğunu kırmıştı.
B) Garson iki pahalı bardağı kırdı.
C) Çoban, kuru otları kırdı.
D) Sözlerinle onu kırdın yine.

Dalyan, bence sazlıklarıyla dünyada eşine az rastlanır doğal yörelerimizden birisidir. Onlarca teknenin İztuzu plajına varmak için geçtiği sazlıklar arasında insanın kaybolduğunu hissetmesi hiç de şaşırtıcı olmaz. Dalyan, yöre halkının bilinçli olmasından kaynaklanan bir temizliğe de sahip. Bu özelliği de gezerken insana ayrıca bir keyif katmaktadır.
Dalyan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dünyanın en güzel yeridir.
B) Halkı temizlik konusunda bilinçlidir.
C) Bölgede sazlıklar bulunmaktadır.
D) Doğallığını yitirmemiş bir yerleşim birimidir.

YAZILI SORULARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. recep dedi ki:

    cevapları nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

18 + = 23

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.