8.sınıf inkılap tarihi Atatürkçülük teması açık uçlu soru ve cevapları 2017-2018 Yeni sınava uygun

sorubak test çöz, interaktif test çöz, online test çöz, indirmesiz test çöz

Atatürkçülük Ünitesi Açık Uçlu Sorular

Bizler, Balıkesir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurucularıyız. Yunanlılar’ın Ege Bölgesi’ndeki işgal hareketlerine karşı, bağımsızlığımızı korumak amacıyla

bu cemiyeti kurduk.

Milli gelir

Yukarıda verilen konuşma, Atatürk ilkelerinden hangisinin Türk ulusunca daha önceden benimsendiğini gösterir?
Cevap: Milliyetçilik

Teknolojik

İmkanlar

?

Yer altı zenginlikleri

Sanayi

“Değişim, çağdaşlık, dinamizm” kavramları hangi ilke ile daha çok ilgilidir?
Cevap: İnkılapçılık

Devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilâtıdır ki, onun adı Cumhuriyet’tir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir.

Atatürk’ün bu sözleri doğrudan hangi ilke ile ilgilidir?
Cevap: Cumhuriyetçilik

“Ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yüceltmesi için diğer bireylerle birlikte çalışmaya, bu çalışmayı ve bilinci diğer kuşaklara da yansıtmaya” denir.

Yukarıda verilen     tanım      Atatürk      ilkelerinden hangisine aittir?
Cevap: Milliyetçilik

Herkesin kanun önünde eşit olması ve kimseye ayrıcalık tanınmaması daha çok hangi ilke ile ilgilidir? Cevap: Halkçılık

-Türk Dil kurumunun açılması

-Türk Tarih Kurumunun kurulması

-Türk Tarihinin Ana Hatları Kitabının yazılması

-Tarih ve Dil Kurultaylarının düzenlenmesi

Cumhuriyet döneminde yukarıda verilen çalışmalar Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir? Cevap: Milliyetçilik

Atatürk milliyetçiliği,
Yayılmacı bir siyaset güder
Gücünü kendi değerlerimizden alır.
Diğer milletlerin haklarına saygı gösterir. gibi özelliklerden hangisi veya hangileri ile açıklanabilir?
Cevap: II –III

Yukarıdaki kavram haritasında milli güç unsularından hangisinin kavramları anlatılmıştır? Cevap: Ekonomik güç

Yasalar önünde herkesin eşit olması ve hiçbir sosyal sınıfın diğerlerine karşı üstün tutulmaması
Egemenliğin millete ait sayılması
Dinin devlet işlerine ve politikaya alet edilmemesi
Bu yargıların, Atatürk ilkelerinden hangileri ile ilgili olduğunu sırasıyla yazınız.
Cevap: Halkçılık – Cumhuriyetçilik – Lâiklik

Türk Dil Kurumu yabancı kelimelerin yerine halk arasında kullanılan Türkçe kelimelerin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmıştır.

Bu durum Atatürk ilkelerinden öncelikle hangisi ile ilgilidir?
Cevap: Milliyetçilik

Atatürk, “Bizim düşüncemizde; çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor, kısaca herhangi bir toplumsal kurumda çalışan bir vatandaşın hak, çıkar ve hürriyeti eşittir.” sözü ile hangi ilkenin önemini vurgulamıştır?
Cevap: Halkçılık

Atatürk’ün özdeyişlerinden bazıları şunlardır:

Ne mutlu Türk’üm diyene!
Her Türk hür doğar, hür yaşar.
Ben Türk’üm diyen herkes Türk’tür.
Bu özdeyişler Atatürk ilkelerinin hangisiyle daha çok ilgilidir?
Cevap: Milliyetçilik

“Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.” ilkesini Atatürk’ten devralan Türk ulusu için bağımsız ve özgür yaşıyor olmanın temel güvencesi ülkenin yönetim şeklidir.

Parçaya göre, bağımsız yaşayabilmek, Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
Cevap: Cumhuriyetçilik

Çok partili hayat çalışmalarının başlatılması
Demokratik çabalara herkesin katkıda bulunması
Halk egemenliğinin önde tutulması
Yukarıda verilen gelişmelerin sağlanması Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulanmasını zorunlu kılar?
Cevap: Cumhuriyetçilik

“Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve her şeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir.”

Atatürk’ün bu sözleri hangi temel ilke ile ilgilidir? Cevap: Milliyetçilik

Ekonomide halkın gücünün yetmediği büyük yatırımların devlet eliyle yapılması ve özel girişimcilere öncü olma anlayışıdır.

Yukarıda verilen     bilgi     Atatürk      ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
Cevap: Devletçilik

“Türk halkı, ulusal sınırları içinde, uygar insanlar gibi tam anlam ve kapsamıyla özgür ve bağımsız yaşacaktır.”
“Bilmelidir ki, ulusal kimliğini bilmeyen uluslar, başka uluslara yem ”
“İlham ve güç kaynağı ulusun ”
Yukarıda verilen anlayışlar Atatürk ilkelerinden hangisiyle en fazla ilgilidir?
Cevap: Milliyetçilik

1934’te çıkarılan Soyadı Kanunu ile, toplumsal sınıfları ve ayrıcalıkları belirten unvanların kaldırılarak herkesin bir soyadı alması istenmiştir.

Bu durum Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?
Cevap: Halkçılık

Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” sözü Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
Cevap: Cumhuriyetçilik

Türk Dil Kurumu yabancı kelimelerin yerine halk arasında kullanılan Türkçe kelimelerin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmıştır.

Bu durum Atatürk ilkelerinden öncelikle hangisi ile ilgilidir?
Cevap: Milliyetçilik

www.sorubak.com

DOKÜMANI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7 + 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.