7.sınıf temel dini bilgiler 1.dönem 2.yazılı soruları çöz 2014-2015

7.sınıf  temel dini bilgiler 1.dönem 2.yazılı soruları çöz

1) Aşağıdakilerden hangisi komşularımıza karşı sorumluluklarımızdandır?
A) Komşularımızla yardımlaşmak
B) Komşularımıza hakaret etmek
C) Komşularımızın arkasından konuşmak
D) Komşularımızı hiç ziyaret etmemek
2) Aşağıdakilerden hangisi Allah’a karşı sorumluluklarımız arasında yer almaz?
A) Kur’an-ı Kerim okumak
B) Kötü huylar benimsemek
C) Onu anmak ve her şeyden çok sevmek
D) Verdiği nimetlerden dolayı ona şükretmek
3) Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun birlik ve beraberliğini güçlendiren unsurlardan biri değildir?
A) Yardımlaşma ve dayanışma
B) Barış ve uzlaşı
C) Birlik ve beraberlik
D) Irkçılık
4) Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı olan sorumluluklarımızdan biridir?
A) Bilgisayar ve interneti görevlerimizi aksatacak bir şekilde bağımlı olarak kullanmak
B) Sigara, uyuşturucu gibi zararlı maddeleri kullanmak
C) Kılık kıyafete ve beden temizliğine özengöstermek
D) Düzensiz veaşırı yemek yemek
5) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinden biri olamaz?
A) Kur’an, doğru ve güvenilir bilgilerle yolumuzu aydınlatır.
B) Kur’an bize sadece ahiret hayatı ile ilgili bilgiler verir.
C) Kur’an’da Allah inancından bahsedilir.
D) Kur’an, sorumluluk sahibi olmamızı ister.

6) Peygamberimizin ismi anıldığı zaman ona ………………… getirmeliyiz.
A) Salavat
B) Şükür
C) İhsan
D) İtaat
7) Ev almadan önce ……. (alın), yola çıkmadan önce de arkadaş arayın.
A) Araba
B) Para
C) Arsa
D) Komşu
8) I.Akıl, doğru ile yanlışı ayırt edebilme
kabiliyetidir.
II. İnsan, aklı sayesinde yaratıcısının kendisinden ne istediğini anlayabilir.
III. Aklını kullanmak, gerçeği bulmanın yollarından biridir.
Yukarıdaki cümlelerden hangileri aklın tanımı ve işleviyle ilgili doğru ifadelerdir?
A) I ve II
B) I,II ve III
C) I ve III
D) II ve III
9) Aşağıdaki özelliklerden hangisi sünnet kavramı için söylenemez?
A) Sünnet, dinî hükümler için Kur’an’dan sonra gelen ana kaynaktır.
B) İbadet yapmak için sünnete ihtiyaç yoktur.
C) Peygamberimizi örnek almak için onun sünnetini öğrenmemiz gerekir.
D) Sünneti öğrenmekle yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i daha iyi öğreniriz.
10) Akıl ve vahiy arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) İnsan, aklıyla her şeyi anlayabilir.
B) Akıl ve vahiy çelişebilir.
C) Akıl vahyi anlamak için gerekli değildir.
D) Vahyin yol göstermesiyle ve aklımızı kullanarak doğru ile yanlışı birbirinden ayırırız.

11) …………………… bize mutlu bir hayatın ölçülerini gösterir. Ahirette mükâfata ulaşmamızı sağlayacak olan öğüt ve ilkeleri hatırlatır. Boşluğa hangi kelime getirilmesi daha uygundur.
A) Bilim
B) K.Kerim
C) Anne-Baba
D) Öğretmenler
12) “Allah, hanginizin daha ……………………… davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır…” (Mülk suresi, 2) Boşluğa hangi kelime getirilirse sorumluluk bilinci anlatılmış olur.
A) güzel
B) zeki
C) kibar
D) hoşgörülü
13) İslam dinin ana kaynaklarından hadis kitaplarının 6 tanesini ne olarak adlandırılmıştır.
A) Meal
B) Tefsir
C) Kütüb-i Sitte
D) Hadis
14) Kur’an ayetlerinin, yaklaşık anlamıyla başka bir dile çevrilmesine “……………”, ayetlerin kapsamlı açıklamalarına ise “…………….” denir. Boşluklara sırasıyla kelimeler gelmedidir
A) Meal-Tefsir
B) Tefsir-Meal
C) Meal-Hadis
D) Tefsir-Hadis
15) I.Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar
II. İyileşme ümidi olmayan hastalar
III. Emzikli veya hamile kadınlar
IV. Doksan kilometreden uzağa yolculuk yapanlar
Yukarıdakilerden hangileri özürleri nedeniyle tutamadıkları ramazan orucu yerine fidye verirler?
A) I- III
B) I- II
C) III- IV
D) I- IV
16) Peygamberimizin sözleri, davranışları ve sahabelerin yapmış olduğu olumlu davranışları onaylamasına ne ad verilir.
A) Meal
B) Tefsir
C) Vahiy
D) Sünnet

17) Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre bilgi kaynakları arasında yer almaz?
A) Vahiy
B) Akıl
C) Rüyalar
D) Duyu organları

18) Aşağıdaki kavramlardan hangisi orucu orucun başladığı vakit için kullanılır?
A) İmsak
B) Savm
C) İftar
D) Salat

19) Aşağıdakilerden hangisi zekât verecek kişide bulunması gereken şartlardan biri değildir?
A) Zengin olmak
B) Akıllı olmak
C) Müslüman olmak
D) Sağlıklı olmak

20) Aşağıdakilerden hangisine zekât verilir?
A) Anne-babaya
B) Torunlara
C) Dayıya-Teyzeye
D)Zenginlere

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

84 + = 85

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.