7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2016-2017

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ADI:                                                                                SOYADI:                                                                 NO:                     PUAN:

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAKA ORTAOKULU 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI TESTİ

Yönerge: Test kâğıdı toplam 25 sorudan oluşmaktadır. Her soru 4’er puandır. Süreniz 40 dakikadır. Başarılar…

1- Aşağıdakilerden hangisi günümüzde sık kullandığımız kitle iletişim araçlarından biri değildir?
A) İnternet
B) Telgraf
C) Gazete
D) Televizyon

2- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişime verdiği önemi gösteren bir gelişmedir?
A) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
B) Harf İnkılabı’nın gerçekleştirilmesi
C) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
D) Anadolu Ajansı’nın kurulması

3-“Etkili bir iletişimde ses tonu, kullanılan sözcükler ve el- kol hareketleri ve mimikler çok önemli rol oynar.”diyen birisi hangi önemli etkeni unutmuştur?
A)Vücut dilini
B) Göz temasını
C) Konunun özelliğini
D)Mikrofon kullanımını

4-Aşağıdaki ifadelerden hangisi kitle iletişim özgürlüğü ile ilgili değildir?
A) Çok sayıda insana aynı bilgiyi aynı anda iletmeyi sağlar.
B) Herkesin haber alma ve verme hakkı vardır.
C) Kimsenin özel yaşamı ile ilgili özel yazıları okunamaz.
D) Hakkımızda yayınlanan bir haberin yanlışlığı düzeltme ve cevap hakkı getirir.

5-Aşağıda ifade edilen davranışlardan hangisi bir iletişim engelidir?
A) Empati ile bir yaklaşım ortaya koymak
B) Eleştirel yaklaşımla konuşmaya başlamak
C) Gülümseyerek anladığını belli etmek
D) Karşımızdaki kişi ile göz teması kurmak

6-Aşağıdakilerden hangisi iletişimi başlatma ifadelerinden biri değildir?
A)Bugün nasılsın
B) Merhaba, Kolay gelsin
C) Günaydın
D)Yarın görüşürüz

7-Aşağıdakilerden hangisi iletişim etkenlerinden değildir?
A) Dinleme
B) Konuşma
C) Jest ve mimikler
D) Karşıdaki konuşurken başka bir şeyle ilgilenme

8-Ülkemizde son yıllarda ortaya çıkan domuz gribi kuş gribi gibi hastalıklardan dolayı anayasal bazı hakları­mız kısıtlanmıştır. Hatta bazı şehirler karantina altına alınarak giriş çıkış yasaklanmıştır.

Bu olaylar karşısında aşağıdaki haklardan hangi­sinde kısıtlamaya gidilmiştir?

A)Yaşama hakkı

B)Seyahat hakkı

C)Seçme hakkı

D)Yerleşme hakkı

9- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi iletişim faaliyetlerinden biri değildir.
A) Hakimiyet-i Milliye
B) İrade-i Milliye
C) Anadolu Ajansı
D) TRT

10- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Televizyon aile içi iletişimde önemli bir araçtır.
B) İletişimde insan hakları önemlidir
C) İletişimin en önemli parçalarından biri konuşurken yüz yüze bakmaktır.
D) İletişim araçları kamuoyunun oluşmasında etkilidir

11- Herhangi bir iletişim kanalının haberlerinde veya programlarında yanlış haberler yayınlaması aşağıdakilerden hangisine öncelikle ters düşer?
A) Vicdan hürriyetine
B) Basın ahlakına
C) Düşünce ahlakına
D) Kişi haklarına

12- Kurtuluş Savaşı sırasında olan bitenleri halka duyurmak için, Atatürk’ün talimatıyla kurulan, haber ajansı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğan haber ajansı
B) Cihan haber ajansı
C) Anadolu ajansı
D) İhlas haber ajansı

13-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının özelliklerinden birisi değildir.

A) Kitle iletişim araçları ile uluslararası iş birliği ve kültürel aktarım sağlanır.
B) Kitle iletişim araçları tarafsızlığı ilke edinmiştir.
C) Kitle iletişim araçları dünyada yaşanan olaylarla ilgili toplumu bilgilendirir.
D) Toplumdaki görüş farklılıklarını derinleştirir.

14-Etkili bir iletişim için en önemli şart hangisidir?
A) Karşısındakini dinlemek
B) El ve mimik hareketlerini kullanmak
C) Karşısındakinin gözüne bakmak
D) Oturarak konuşmak

15- Aşağıdakilerden hangisi iletişime engel olan davranışlardan değildir?
A) Öğüt vermek
B) Emir vermek
C) Dinlemek
D) Yargılamak

16- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri
değildir?
A) Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
B) Anadolu Ajansı
C) İradeyi Milliye Gazetesi
D) Takvimi Vakayi Gazetesi

17- Nüfusun dağılışında aşağıdakilerden hangisi daha az etkilidir?

A) İklim
B) Sanayi
C) Bitki örtüsü
D) Yüzölçümü

18-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçları arasında gösterilebilir?
A) Gazete
B) Uçak
C) Tren
D) Gemi

19- I.RTÜK
II. Anadolu Ajansı
III. Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
IV. İrade-i Milliye
Yukarıda verilenlerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncelik ettiği iletişim araçlarına örnek gösterilemez?
A) I
B) II
C) III
D) IV

Şirinin yaşadığı yerde yüksek ve engebeli alanlar ço­ğunlukta olduğu için ekonomik faaliyetler kısıtlı olarak yapılabilmektedir. Bu durum Şirinin yaşadığı yerin sey­rek nüfuslu olmasına yol açmıştır.

20- Şirin’in yaşadığı yerin seyrek nüfuslu olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sanayi

B)Yer şekilleri

C)Turizm

D)Yer altı kaynakları

Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen etkenleri iki grupta inceleyebiliriz. Bunlar; doğal ve beşerî etkenler­dir

21- Aşağıdakilerden hangisi doğal etkenlerdendir?

A) Sanayi
B) Tarım
C) Turizm
D) Yer Şekilleri

22- Aşağıda verilenlerden hangisi yalnızca işitsel kitle iletişim araçlarına örnektir?
A) Televizyon
B) Radyo
C) Gazete
D) Bilgisayar

23- Kırsal alanlardan kentlere göç eden insanların ekonomik nedenlerle kentlerin çevresinde plansız bir şekilde kurdukları sağlıksız meskenlere ne ad verilir?

A) Gecekondu
B) Apartman
C) Köy
D) Mezra

24- Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakı­lamaz. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğre­nimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır

Yukarıda Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’nın eğitim öğretim ile ilgili maddesi verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)Eğitim-öğretim yalnız başarılı öğrencilerin hakkıdır.

B)İlköğretim tüm vatandaşlar için zorunludur.

C)Devlet özel eğitime ihtiyacı olanları dikkate alır.

D)Devlet maddi imkanı olmayan öğrencilere burs ve­rebilir.

25- Aşağıdaki sahip olduğumuz haklarla ilgili ifadeler­den hangisi yanlıştır?

A) Kişilerin en temel hakkı yaşama hakkıdır.
B) Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir.
C) Kız çocuklarının da eğitim hakkı vardır
D) Çalışanların sosyal güvenliği isteğe bağlıdır.

www.sorubak.com

YAZILIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

78 − 77 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.