6. Sınıf Hukuk ve Adalet 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018 2019

6. Sınıf Hukuk ve Adalet 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları test ve klasik soru tipleriyle hazırlanmış yazılı sınavı. 6. sınıf seçmeli hukuk ve adalet 2. dönem 1. yazılı soruları ve cevap anahtarı.

6. Sınıf Hukuk ve Adalet 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları indir. 6. Sınıf Hukuk ve Adalet 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 

Dilekçe Hakkı

Dava Hakkı

İtiraz Hakkı

Hukuki belge

Hukuki bilgi

 

  Yukarıda verilen kavramları aşağıdaki boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz. ( 15 Puan )

1- ………………….. kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının sahip oldukları kayıtlarda yer alan her türlü veriyi ifade eder.

2- Kurum ve kuruluşların sahip oldukları yazılı, basılı veya çoğaltılmış3 dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcısına ………………… denir.

3- ………………………. vatandaşın kendisiyle ya da kamuyla ilgili dilek ve şikâyetler hakkında yetkili makamlara başvurma hakkıdır.

4- Bir başkası tarafından hakkı ihlal edilen veya tehlikeye sokulan veya kendisinden haksız bir talepte bulunulan kimsenin, mahkemeden hukuki koruma istemesine ………………………….. denir.

5- …………………………….idari bir makam tarafından gerçekleştirilen bir işlem, alınan bir karar ve uygulanan bir cezai işleme karşı, işleme muhatap olan kişi tarafından işlemin ortadan kaldırılmasına ilişkin talep hakkına denir.

 Aşağıda verilen bilgileri uygun haklarla eşleştiriniz. ( 15 Puan )

6-

Dilekçe

 

İnsanların istediği yere yerleşme ve seyahat edebilme hakkına …………………………………… denir.

7-

Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü

 

Kurum ve kuruluşlara karşı istek, dilek ve sorumluluklarımızı iletirken ………………………………… hakkımızı kullanırız.

8-

Kişi dokunulmazlığı

 

……………………………………… özgürlüğüne göre istediğimiz dine inanma veya inanmama hürriyetine sahibiz.

9-

Din ve vicdan özgürlüğü

 

………………………………na göre hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz yada sürülemez.

10-

Özel hayatın gizliliği

 

Bir gazetecinin gizlice bir ünlünün fotoğrafını çekmesi …………………………………………..nin ihlaline örnektir.

 

Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise ‘D’ yanlış ise ‘Y’ yazınız. (15 Puan )

11- Dilekçe hakkı, sorunlara cevap almak için bilgi edinmeyi, şikâyette bulunmak suretiyle denetlemeyi, dilek ve öneride bulunmak suretiyle de demokratik katılımı sağlayan siyasal haklardandır. (    )
12- Demokratik toplumlarda işbirliği ve iş bölümü önemlidir.(    )
13- Ülkemizde temel hak ve özgürlükler anayasa ile güvence altına alınmıştır.(    )
14- Sorunları şiddet ve hukuk dışı yöntemlerle çözmeye çalışmak yeni sorunların ortaya çıkmasına sebep olur.(    )
15- Demokratik toplumlarda insanlar sorunlarını şiddetle çözer.(    )

Aşağıdaki sorular 5 puandır.


16-İnternet üzerinden hukuki bilgi paylaşımı yapan kamu kurum ve kuruluşları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) T.C. Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi
B) Adalet Bakanlığı İnternet Sitesi
C) Anayasa Mahkemesi İnternet Sitesi
D) Türkiye İstatistik Kurumu

17- Kamu hakları, kişilerin devletle veya toplumla olan ilişkilerini düzenleyen kurallardan doğan, vatandaşların devlete karşı sahip oldukları haklardır.
Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarımızda biri değildir?
A) Yerleşme ve seyahat özgürlüğü 
B) Eğitim ve öğrenim hakları,
C) Haberleşme Özgürlüğü
D) Beslenme hakkı

 


18- Bilgi Edinme Hakkı kapsamında yaptığımız bir başvuruya cevap verme süresi ne kadardır?
A) 1-7 gün arası         B) 7-15 gün arası
C) 15-30 gün arası     D) 30-60 gün arası

19- Toplumsal yaşamı düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen kurallar bütününe …………….. denir.
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaptırım      B) Hukuk  
C) Yasa             D) Adalet

20-Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre, hiçbir devlet organı, makam, kurum veya kişi, mahkemelere emir veremez, kararlarına müdahale edemez.
Anayasanın bu ilkesiyle, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?
A) Millet egemenliği   B) Yürütme yetkisi
C) Yargı bağımsızlığı  D) Yasama dokunulmazlığı

Aşağıdaki boşluğa bir dilekçe örneği yazınız. ( 30 Puan )

 CEVAP ANAHTARI:

1-HUKUKİ BİLGİ
2-HUKUKİ BELGE
3-DİLEKÇE HAKKI
4-DAVA HAKKI
5-İTİRAZ HAKKI

6-YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ
7-DİLEKÇE HAKKI
8-DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ
9-KİŞİ DOKUNULMAZLIĞI
10-ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ

11-DOĞRU
12-DOĞRU
13-DOĞRU
14-YANLIŞ
15-YANLIŞ

16-D) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
17-D) BESLENME HAKKI
18-C) 15-30 GÜN ARASI
19-B) HUKUK
20-C) YARGI BAĞIMSIZLIĞI

 

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 8 = 2

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.