6.sınıf din kültürü 2.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

6.sınıf din kültürü 2.dönem 1.yazılı soruları 

1- Sabır örneği olarak bilinen hastalığından ötürü çok sıkıntı çeken peygamber kimdir?                                                       A) Hz. Yusuf  B) Hz. İbrahim   C) Hz. Eyyüb        D) Hz. İsa

2-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın ana konularından biri değildir?                                                                  A) İnanç   B) İbadet           C) Ahlak     D)Edebiyat

3-Aşağıdakilerden hangisi başlıca ibadetlerden biri değildir?                                                                          A)Namaz    B)Oruç      C)Hac     D)Sadaka

Kur’an’ın ilk ayetleri …………  Mağarasında ………… tarihinde  ………… yoluyla …………  aracılığıyla indirilmiştir.                                                                  4- Yukarıdaki boşlukların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Sevr – 610 – rüya – Cebrail
 2. B) Hira – 610 – rüya – Cebrail
 3. C) Sevr – 620 – vahiy – Cebrail
 4. D) Hira – 610 – vahiy – Cebrail

51.Bedir                                2.Uhud                   3.Hendek

Müslümanlar ile müşrikler arasında yapılan ilk üç savaş sırasıyla verilmiştir. Bunların tarihleri, sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir?

 1. A) 622 – 624 – 627            B) 624 – 625 – 627
 2. C) 624 – 627 – 630  D) 627 – 628 – 629

6-“Hz. Muhammed(sav), Bedir Savaşı’nda esir alınanları on müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştır.”

Hz. Muhammed’in bu tutumu aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

 1. A) Eğitim ve öğretime önem verdiğine
 2. B) Kan davalarını kaldırdığına
 3. C) Peygamber olmasına
 4. D) Din ve vicdan özgürlüğünü güvence altına aldığına 

7-Hangisi Peygamber mescidinin (Mescid_i Nebi) sosyal işlevlerinden biri değildir? 

 1. A) Mescidin yanındaki odalarda eğitim verilmekteydi.
 2. B) Peygamberimiz önemli kararları burada alırdı.
 3. C) Yoksullar için yardımlar burada toplanırdı.
 4. D) Savaşa hazırlık talimleri yapılırdı.

8-Peygamberler ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. A) İlk Peygamber ve İnsan Hz. Âdem’dir.
 2. B) Allah her topluma peygamber göndermiştir.
 3. C) Son Peygamber Hz. Muhammed’dir.
 4. D) Allah’ın gönderdiği toplam Peygamber 25’dir

9-Kuran-ı Kerimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?                                                                                     A) Kur’an-ı Kerim 114 sureden oluşmaktadır                                               B) Kur’an-ı Kerim son ilahi kitaptır                                                          C) Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e inmiştir.                 

D) Kur’an-ı Kerim’in dili Farsçadır.

10- Hangisi Peygamberimizin Medine’ye hicret ettikten sonra toplumsal barışı sağlamak için yaptıklarından biri değildir?                                       A) Medine sözleşmesi hazırlaması
B) Ensar-Muhacir kardeşliği kurması                             C) Sık sık Hira mağarasına çıkması                                    D) Medine’deki Yahudi kabilelerini birbirleri ile barıştırması

“Sana her şeyi açıklayan ve Müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, rahmet ve müjde olarak Kuran’ı indirdik…”                                                                              11-Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?                                  A) Kuran doğru yolu gösterir.                                                  B) Kur’an sadece iman esaslarını öğretir.                               C) Kur’an bizim için gerekli olan her şeyi açıklamaktadır.                                                                    D) Kuran Müslümanlar için bir rahmettir.

12-628 yılında Peygamberimiz 1500 kadar Müslüman ile Kabe’yi ziyaret etmek için yola çıkmıştı. Ancak Mekkeliler Müslümanların bu isteklerini kabul etmediler.

Bunun üzerine Mekkeliler ile Müslümanlar arasında bir antlaşma imzalanır. Bu antlaşmanın adı nedir?

 1. A) Mekke Sözleşmesi       B) Medine Sözleşmesi
 2. C) Akabe Biatı D) Hudeybiye Antlaşması

13-“Hz. Muhammed, peygamberliğinin ilk yıllarında, Safa tepesinde akrabalarını toplayarak onlara bir konuşma yapmış ve onlara ‘şu tepenin ardında düşman var, size saldıracak desem, bana inanır mısınız?’ deyince, oradakiler ‘evet inanırız…’ diye karşılık vermişlerdi. “
Bu sözleriyle peygamberimiz hangi yönüne vurgu yaparak insanların ona inanmalarını sağlamak istiyordu?
A)
Akıllı ve zeki olduğuna
B)
Günah işlemediğine
C)
Doğru sözlü ve güvenilir oluşuna
D)
Peygamberliğine

14-Aşağıda verilen İlahi Kitap-Peygamber eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 1. İncil – Adem
 2. Kur’an-ı Kerim – Hz. Muhammed
 3. Zebur – Hz. Davut
 4. Tevrat – Hz. Musa

15-“Hz. Muhammed Mekke’den Medine’ye  __________ yılında_________ ile birlikte hicret etti.”

Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 1. A) 632- Hz. Ebubekir B) 622- Hz. Ebubekir
 2. C) 622- Hz. Ali D) 610- Hz. Osman

16-Aşağıdakilerden namaz kılmanın faydaları arasında yer almaz?

 1. A) Allah’ın rıza ve sevgisini kazandırır.
 2. B) Davranışlarda ölçülü olmayı sağlar.
 3. C) Kötülüklerden kaçındırıp iyi alışkanlıklar edindirir
 4. D) Toplumsal “kurallara” uymuş olur.

-Peygamberimizin Veda Hutbesi’nde önemle üzerinde durduğu konuların bazıları şunlardır;
-Can ve mal güvenliği esastır
-Bütün insanlar eşittir
-Kadın haklarına önem verilmelidir
17-Yukarıda anlatılanlara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
Kadınlara değer verildiği
B) Can güvenliğine önem verilmesi
C)
Erkeklerin üstün tutulduğu
D)
Herkesin eşit olduğu

18- Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberimizin vefat tarihi ve yeri doğru olarak verilmiştir?

 1. A) 610-Kabe C) 632-Medine
  B)
  632-Mekke D) 630-Kuba

19-Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir?                                                                                      A) Elleri ve yüzleri yıkamak                                                                        B) Kolları dirseklerle beraber yıkamak                                                   C) Kulakları mesh etmek                                                                                         D) Ayakları topuklarla beraber yıkamak

20- “İslam tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara _____________ ; Medine’nin yerlisi olan Müslümanlara da _____________ denir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)
Muhacir – Ensar              B) Sahabe –Müslüman
C)
Yahudi – Hıristiyan          D) Suffa- Sahabe

 

21-Aşağıdakilerden hangisi Medine’ye hicretin sebepleri arasında değildir?

 1. A) Müslümanlar dinlerini özgürce yaşayamaması
 2. B) Boykot işkence ve alaylarla Müslümanlar Mekke’de huzursuz bir ortamda olması
 3. C) Medine’de denizin bulunması bu sayede dini yaymanın kolaylaşması
 4. D) Efendimizin dinini yaymak ve Müslümanları baskıdan kurtarmak istemesi

22-Elbiselerin, vücudun ve namaz kılınacak yerin temiz olması demektir. “

 Yukarıda anlatılan ‘namazın şartlarından’ hangisidir?

 1. A) Hadesten Taharet B) Necasetten Taharet
 2. C) Setr-i Avret D) iftitah Tekbiri

23-Namazın kılınış şartları (içindeki farzları) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Kıyam, namazda ayakta durmaktır.
 2. B) Secde, namazda bir miktar Kur’an okumaktır.
 3. C) Kade-i ahire, namazın sonunda bir süre oturmaktır.
 4. D) Secde iki kez yapılır ve iki secde arasında kısa bir zaman beklenilir.

24- Boy abdestinin farzlarından biri değildir?                                          A) Başın 4/1’ini mesh etmek.                                                        B) Ağzı temizlemek.                                                                      C) Burnu temizlemek.                                                    D) Bütün vücudu yıkamaktır.

25- Günlük  namazlarının rekatlarının sayısı hangisinde doğru olarak verilmiştir?                                                               A) Sabah:4, Öğle:8, İkindi:10 Akşam:5                                 B) Sabah:4, Öğle:10,İkindi:8 Akşam:5                                 C) Sabah:8, Öğle:8,  İkindi:6   Akşam:3                                    D) Sabah:2, Öğle:10, İkindi:4 Akşam:3

26-Namazda Rükû ve secde yaparken aşağıda verilen dualardan hangisini söylenir?                           A)Sübhane Rabbiyel Azim- Sübhane Rabbiyel Ala                                        B)Semi Allahü Limen Hamide- Rabbena Leke’l Hamd                                    C) Sübhane Rabbiyel Ala- Sübhane Rabbiyel Azim                                           D) Rabbena Leke’l Hamd- Sübhane Rabbiyel Ala

27- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.                                   (    ) Hz. Muhammed’in kabri Mescid-i Nebi’nin yanındaki Ravza-i Mutahhara’dır.                                                                   (    ) Mescidi Nebi’nin yanında bulunan ilim öğrenmek isteyen kimselerin kaldığı odalara Suffa denir.

28-Nasr Suresinde boş bırakılan yerleri doldrunuz

İza cae…………………..………………vel feth. Ve…………………………..…….….yedhulune………………….………………… effacen……………………………..bihamdi………………………………………vestağfirh.İnnehü kene……………………………….

29-Kureyş suresinin okunuşunu yazınız.

Li ilafi kureyş…… 

www.sorubak.com 

1-26 Her Soru 3 Puandır(78 puan)27. Soru (2 puan)28. Soru (6 puan) 29. Soru (14 puan) dır.                             Süreniz 40 dakikadır/Başarılar Dilerim                        Burhan Sinan ÇAMYAR/Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 13 = 23

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.