6.sınıf 1.dönem şube öğretmenler toplantı tutanağı 2014-2015

…………………………… OKULU

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

6/B SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU

 1. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI

 

KARAR NO              :  1

TOPLANTI TARİHİ             :  28.09.2014

TOPLANTI YERİ      :  Öğretmeler Odası

TOPLANTI SAATİ   :  12:25

 

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama.
 2.  Sınıf başarı durumunun değerlendirilmesi.
 3. Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi.
 4. Öğrencilerin, sosyal, ekonomik, sağlık, beslenme alışkanlığı, okula devam durumu, başarı durumu ve davranış yönünden durumlarının tek tek ele alınması.
 5. Öğrencilerin başarılarının arttırılması için yöntemler.
 6. Sosyal Kulüp çalışmaları ve önemi.
 7. Zararlı alışkanlıklar hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesinin önemi.
 8. Okul – Veli işbirliği ve diyalogunun önemi.
 9. Şube öğretmenleri arasındaki işbirliği ve önemi.
 10. Sınıfların oturma planı
 11. Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-AÇILIŞ VE YOKLAMA

Müdür Yardımcısı ………………….’ nun başkanlığında, okulumuz öğretmenler odasında,      28.09.2014 tarihinde, saat 12:25’de Şube Öğretmenler Kurulu toplantısı başladı.

Yapılan yoklamada 6-A sınıfında derse giren bütün branş öğretmenlerinin hazır bulunduğu görüldü. Yeni eğitim-öğretim yılının başarılı ve verimli geçmesi temennisiyle gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı. Bilgisayar Öğretmeni …………………. yazman olarak seçildi.

2- SINIF BAŞARI DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınıf rehber öğretmeni …………………. 6/B sınıfının genel olarak başarılı ve düzenli bir sınıf olduğunu ,birkaç öğrenci dışında dinleme alışkanlığını edinmiş olduğunu , zaman zaman davranış yönünden de problemler ortaya çıktığını belirtti. Zümre öğretmenlerinin ortak sınavlar yaparak sınıf seviyesini daha iyi ölçebileceğini belirtti.6 /B sınıfında öğrenim gören öğrencilerin ekonomik, sağlık, beslenme, başarı ve davranış yönlerinden durumlarını tek tek ele almanın yararlı olacağını belirtti.

3- ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sosyal ilişkileri zayıf, okula uyum problemi yaşayan ve olumsuz davranış sergileyen, aşağıda adı yazılı öğrencilere rehberlik yapılmasına karar verildi. Ayrıca, okulumuz “Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu”nun daha işlevsel bir hale getirilerek problemli öğrencilerle periyodik toplantılar düzenlenmesi ve okul kurallarının anlatılması kararlaştırıldı.

 

4- ÖĞRENCİLERİN SOSYAL,  EKONOMİK, SAĞLIK, BESLENME ALIŞKANLIĞI, OKULA DEVAM DURUMU,BAŞARI DURUMU VE DAVRANIŞ YÖNÜNDEN DURUMLARININ TEK TEK ELE ALINMASI

6/B  Sınıfında;

 • Kişilik yönünden bozukluğu olan öğrenci rastlanmamıştır;

b-   Sağlık sorunları olan öğrencilere rastlanmamıştır.

Sınıf Rehber Öğretmeni …………………. öğrencilerin sağlık problemlerine uygun yaklaşım sergilenmesi gerekliliğini belirtti.

c-Öğrencilerin genel olarak ekonomik durumlarının düşük olduğu bazılarının ise kötü olduğu tespit  edildi.

Sınıf rehber öğretmeni …………………. öğrencilerin notlarının düşük olmasının nedenlerinin daha çok ailevi-sosyal ve ekonomik nedenlerden kaynaklandığını belirtti. Evde ödev yapma alışkanlıklarının az olduğu, boş vakitlerini nasıl değerlendireceğini bilmedikleri, ailelerinde bu konu üzerinde ilgisiz oldukları görüldü.

ç-  Derslerde yetersiz görülen öğrencilerle ders dışı saatlerde de ilgilenilmesine karar verildi.

d-Derslerde başarılı görülen ve her yönden desteklenilmesine karar verilen öğrenciler aşağıya

5- ÖĞRENCİ BAŞARISININ ARTTIRILMASI İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER;

Sınıf rehber öğretmeni ………………….; derste konuşma alışkanlıklarının azaltılması ve derslerin daha verimli hale getirilmesi için öğrenci merkezli ders işlenmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin başarılarını arttırmak için öncelikle okuma seviyelerinin yükseltilmesi gerektiğini; öğrencilerin boş zamanlarını bol bol kitap okuyarak değerlendirmeleri gerektiğini belirtti. Derste öğrenci merkezli bir eğitim öğretim yapılması gerektiğini, öğrencilere daha fazla söz hakkı vererek derse karşı, ilgi, istek ve katılımı arttırmanın önemli olduğunu; başarılı öğrencilerin takdir edilerek ödüllendirilip diğer öğrencilerin de teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin derste, duygu, düşünce ve yorumlarını demokratik bir ortamda rahatlıkla, sıkılmadan, çekinmeden ve özgüvenle ifade edebilmeleri için uygun ortam hazırlanmasının başarıyı arttıracağını söyledi. Fırsatların en iyi ve azami derecede değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İngilizce Öğretmeni ………………….  6/B sınıfının  uyumsuz bir sınıf olduğunu, derslerine daha çok çalışarak daha da iyi olabileceklerini, bu noktada biz öğretmenlerin üzerine düşeni severek yapacaklarını belirtti.

Sosyal bilgiler  Öğretmeni …………………. öğrencilerin başarısızlık nedenlerinin irdelenmesi, araştırılması ve tespit edilmesi suretiyle problemin çözülebileceğini söyledi. Okuma yazması iyi olmayan öğrenciler konusunda elbirliğiyle çözüm yolları bulunması gerektiğini; durumu zayıf olan öğrencilerin incitilmeden, rencide edilmeden, uygun yöntem ve tekniklerle başarılı hale getirilmesi gerektiğini; öğrencilerin bilgi, davranış ve karakter açısından başarılı hale getirilmesinin birinci derecede hedefimiz olduğunu söyledi. Öğrencilerin başarısızlık nedenlerini öğrenci, öğretmen, veli ve okul idaresi dörtgeninde aramak gerektiğini, öğrencilerin güzel Türkçemizi en güzel ve doğru kullanmalarının başarıda anahtar olduğunu, bu hususlarda elimizden gelen gayreti göstermemiz gerektiğini, bütün öğretmen arkadaşlarımızın gerekli gayreti gösterdiğine inandığını söyledi.

Müdür yardımcısı …………………. öğrencilerin başarılı olmasında en büyük etkenin öğretmen olduğunu, başarılı bir öğretmenin öğrencilerinin de başarılı olacağını, diğer sorunların zamanla halledilebileceğini, önemli olanın öğretmenin idealist olması gerektiğini belirtti. Bütün arkadaşların gayretle çalıştığına inandığını, bu gayretlerini devam ettirmelerinin hem öğrenci, hem çevre hem de ülke için önemli olduğunu, öğrencilerle ders içinde ve ders dışında yakından ilgilenmek suretiyle başarıyı yakalayacağımıza inandığını söyledi.

Türkçe Öğretmeni …………………. başarının çok okumaktan geçtiğini, okumayan, kitap okumayan, sadece ders kitaplarıyla yetinen öğrencilerin hiçbir zaman yeterince başarılı olamayacaklarını; kitap okuma konusunda öğrencilerin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Türkçeyi güzel, etkili ve doğru konuşan öğrencilerin de başarılı olacaklarını, bu hususta bütün arkadaşlarının işbirliği yaparak ve kütüphanemizi en iyi şekilde işletip değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Çocukların ayda bir, yılda on kitap okuyarak dahi büyük yol kat edeceğini belirten bu hususta herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapacağına inandığını belirtti.

Matematik öğretmeni …………………. öğrencilerin matematik dersinde geçmişe yönelik iyi bir temelle başarının sağlanacağını, dersin öğrencilere sevdirilmesinin başarıyı arttıracağını, yer yer testler hazırlanarak konuların kavratılması gerektiğini belirtti.

Fen ve Teknoloji  Öğretmeni ………………….  öğrencilere yeterince söz verilerek ilgi ve isteğin arttırılmasının başarıyı arttıracağı, öğrencinin dersi sevmesiyle başarının doğru orantılı olduğunu, dersi sevdirmenin de öğretmenin elinde olduğunu söyledi.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni …………………. başarıda disiplin, tertip, düzen ve planlı çalışmanın önemini belirtti. Öğrencilere planlı ve doğru çalışma yöntemlerinin öğretilerek, rehberlik çalışmalarının bu hususta fırsat bilinmesi ve en iyi şekilde yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Öğrencilerin sadece bilgi yönünden değil, ahlâk ve davranış yönünden de yetiştirilmesinin önemine değindi. Öğrencilere kendi kültürümüzü kazandırıp kişilik yönünden sağlam bireyler yetiştirmeliyiz, dedi. Okulda mevcut olan araç ve gereçlerden en iyi şekilde yararlanılması gerektiğini belirtti.

…………………., öğrencilerin ders araç ve gereçlerinin her derste kontrol edilmesi gerektiğini, okulda bulunan veya öğretmenlerin hazırladığı materyallerin her derste kullanılması gerektiğini, özellikle projeksiyonun çocukların ilgisini çektiğini ve hazırlanacak SLAYTLARIN hemen hemen her derste tepegözün kullanılabileceğini belirtti.

6-SOSYAL KULÜP ÇALIŞMALARI VE ÖNEMİ;                          

Sınıf rehber öğretmeni …………………. sınıfta her öğrencinin bir sosyal kulüpte çalışmasının sağlanması için seçimlerin yapıldığını ve sosyal kulüp faaliyetlerinin öğrenciye toplumsal olarak çok şey kazandırdığını ifade etti. Kulüp çalışmalarına gereken önemin verileceği vurgulandı.

7-ZARARLI ALIŞKANLIKLAR HAKKINDA ÖĞRENCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİNİN ÖNEMİ.

                Günümüzde zararlı içeceklerin ilköğretime kadar indiği, bu yüzden öğretmenlerin bu konuda çok duyarlı olmaları gerektiği, periyodik olarak öğrencilerin uyarılıp aydınlatılmaları gerektiği görüşü ortaya çıktı. Özellikle sigara, alkol ve uyuşturucunun zararlarının öğrencilere sürekli olarak anlatılması kararlaştırıldı. Zararlı maddelere meyilli olan öğrencilerin tespit edilip erkenden olumsuz durumların önüne geçileceği söylendi.

8-OKUL – VELİ İŞBİRLİĞİ VE DİYALOGU

Sınıfın başarısında öğretmen-veli-öğrenci işbirliğinin şart olduğunu ifade eden Sınıf rehber öğretmeni …………………. veliyi de eğitim-öğretimini içine çekmeliyiz dedi. Öğretmenin göstereceği fedakârlığın fazlasıyla veliden beklenmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle okul dışında kontrolün veli tarafından yapılması, internet cafelerden çocukların uzak tutulması konusunda titizlik gösterilmesi, ders çalışmalarının takip edilmesi ve çalışma programının uygulanmasının sağlanması gibi görevlerin veliye düştüğünü bu konuda veli ile işbirliği yapılarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi gerektiği ortak görüşüne varıldı.

Okul ve veli işbirliğinin sağlanmasını başarıyı olumlu yönde arttıracağını belirten ………………….; öğretmenin tek başına başarı sağlamasının yeterli olmayacağını, velilerinin de üzerlerine düşen vazifeleri yapmaları gerektiğini, bu konuda velilerin pasif kaldıklarını, veli toplantılarında bu konunun velilere iletilmesi gerektiğini söyledi. Veli-öğretmen-öğrenci üçgeninin diyalog içinde olmasının başarıyı arttıracağını belirtti.

9-ŞUBE ÖĞRETMENLERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ VE ÖNEMİ

Şube öğretmenleri gerek ders işlemedeki yöntem ve teknikler konusu ve gerekse sınıf içi sorunları ortadan kaldırmada dayanışma ve yardımlaşma içinde olacaklarını bildirdiler. Toplantıya katılan tüm şube öğretmenleri bu kurulda alınan kararlara uygun hareket edeceklerini belirttiler.

10-SINIFLARIN OTURMA PLANI

                Sınıf rehber öğretmeni …………………. okulumuzda uygulanmakta olan derslik uygulanmasında her sınıfın rehber / branş öğretmeni  öğrencilerin her türlü durumlarını göz önüne alarak  oturma planı hazırlamalıdır dedi.

11-DİLEK VE TEMENNİLER

Gündem maddeleri görüşüldü, Sınıf rehber öğretmeni …………………. dileklerinin daha iyi ve mükemmeli yakalamak, başarıya ulaşmak, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda bir eğitim-öğretim yapmak olduğunu söyledi; katılan bütün arkadaşlara göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Toplantı Başkanı …………………. 2014-2015 eğitim öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrencilere iyi geçmesi temennisi ile toplantıyı kapattı. Toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

ALINAN KARARLAR

 • Öğrenci merkezli eğitim sistemi örnek alınarak öğrencilerin ders içi etkinliklerinin arttırılması sağlanacak.
 • Öğrenmeyi öğretme ilkesi doğrultusunda öğrencilerin kütüphane, laboratuar gibi eğitim alanlarını daha fazla kullanmaları sağlanacak.
 • Türkçeyi en iyi şekilde kullanmaları için öğrencilere gerekli bilgi ve davranışlar kazandırılacak.
 • Okul araç ve gereçlerini kullanma konusunda daha dikkatli davranılacak.
 • Veli toplantıları belli aralıklarla yapılacak. Maddi problemi, hastalık problemi olan öğrencilere gereken ilgi gösterilecek. Velilerin toplantıya katılmaları için gerekli aktivasyon sağlanacak.
 • Derse geçmeden dikkatlerin toplanması ve motivasyonun sağlanması için ön konuşma yapılacak.
 • Sosyal ve kültürel etkinliklere katılımın sağlanması için gerekli tanıtımlar yapılacak. Bu tür faaliyetler duyurulacak. Sigara, alkol ve uyuşturucunun zararları sürekli olarak anlatılacak.
 • Yer yer test uygulamaları yapılacak.
 • Öğrencilere planlı çalışmanın önemi anlatılacak. Ders çalışma programı için okul rehber öğretmeninde gerekli yardım istenecek.
SIRA NOTOPLANTIYA KATILAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADIBRANŞİMZA
1………………….Türkçe Öğretmeni
2………………….Fen ve Teknoloji Öğretmeni
3………………….Matematik Öğretmeni
4………………….Sosyal Bilgiler  Öğretmeni
5………………….Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğret.
6………………….İngilizce Öğretmeni
7………………….Görsel Sanatlar Öğretmeni
8E………………….Beden Eğitimi Öğretmeni
9………………….Bilişim Teknolojileri  Öğretmeni
 

 

………………….

Müdür Yardımcısı

Tasdik olunur

28.09.2014

………………….

Okul Müdürü

www.sorubak.com

 

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

83 − = 75

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.