5.sınıf 1.dönem şube öğretmenler toplantı tutanağı 2014-2015

GENERAL ŞADİ ÇETİNKAYA ORTAOKULU

5/B SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

KARAR NO: 1

KARAR TARİHİ: 22-11-2014

KARAR KONUSU: İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN 36. MADDESİ GEREĞİ 5/B SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURUL TOPLANTISI.

GÜNDEM:

  • Açılış ve yoklama
  • Öğrencilerin genel başarı ve başarısızlık nedenlerinin değerlendirilmesi
  • Başarısızlık nedenleri ve alınabilecek tedbirler.
  • Genel öğrenci davranışları ve okul kurallarına uyumu
  • Sınıf sosyal çalışmalarının değerlendirilmesi
  • Sınıf ve veli toplantılarının değerlendirilmesi
  • Öğrenci davranışlarına etki eden faktörlerin değerlendirilmesi
  • Okul içi yarışmaları(şiir,kompozisyon,resim,bilgi kültür,münazara ,spor)
  • Okul disiplin kuralları ve sınıflarda alınacak tedbirler
  • Okulumuzda hazırlanacak Fen ve Matematik projeleri

 

ALINAN KARARLAR:

Açılış ve yoklamadan sonra gündem konuları görüşüldü ve aşağıdaki kararlar oy birliği ile alındı:

 1-Öğrencilerin başarı durumlarının iyi olduğu, başarının daha da arttırıla bilmesi için öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi, çeşitli materyallerle eğitim öğretimin zenginleştirilmesi gerekliliği belirtildi. Derslere karşı ilgisini yitiren öğrencilerin ilgilerini canlandıracak etkinliklerle başarının arttırılması kararlaştırıldı

Aynı şubede derse giren öğretmenler arası işbirliğine önem verilerek öğrenciler hakkında bilgi alış verişinde bulunulması kararlaştırıldı.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi kısmı gereği işlemlerin yapılmasına dikkat çekildi.

     2- Öğrencilerin ders çalışma teknikleri ve araç gereç kullanımı hakkında bilgilendirilmesi, ders araç gereçlerinin haftalık ders dağılım çizelgesi doğrultusunda hazırlanması için özendirilmesine,

Öğrencilerin yapacakları ödevler, projeler ve çalışmaların mutlaka kontrol edilip derse hazırlıklı gelmelerinin sağlanmasına,

Konular işlendikçe ve yeri geldikçe branşlar arası işbirliğinin sağlanılmasına

Deneme sınavlarının yapılarak,tam kavranılmadığı anlaşılan konuların tekrar ele alınarak  öğrencilerin seviyelerini yükseltmek için daha fazla gayret gösterilmesine

Öğrencilerin sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaları için haftalık çalışma planlamasının yapılması, planlamaya uyulup uyulmadığının aileleri ile diyalog kurularak kontrol edilmesine

Öğretmenler girdikleri derslerle ilgili olarak özel çalışma yöntemlerini anlatmalarına

Başarı durumları sınıf ortalamasından düşük olan öğrenciler için veliler ve okul rehberlik servisinden destek alınarak sorunlarının tespitine, sorun giderici çalışmaları yapıp bu öğrencilerin başarılarının arttırılmasına karar verildi.

    3-Öğrencilerin okul kurallarına uyumlarında fazla problem yaşanmadığı belirtilerek yine de bu kuralların belirli aralıklarla hatırlatılmasına

Tertip düzen açısından kılık ve kıyafetlerin yanı sıra defter, kitap ve diğer ders araç ve gereçlerinin de düzenli olarak kullanılması için öğrencilerin sık sık uyarılmasına,

Okula geliş ve gidişlerde karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda uyarılmalarına,

Öğretmenleri ve arkadaşları ve diğer sınıfların öğrencileri ile olan ilişkilerinde görgü kurallarına uymalarının sürekli hatırlatılmasına karar verildi.

4-Öğrencilerin sosyal açıdan gelişimleri için,

Okul içi etkinliklere katılmasının teşvik edilmesine

Satranç, izcilik, halkoyunları, vb. gibi faaliyetlere girmelerinin sağlanmasına

Okul Gezi Kulübü’nün düzenleyeceği gezilere katılmalarının sağlanmasına karar verildi

 5– Velilerin bilgilendirilmesi, öğrencilerin takibi, velilerin de eğitim öğretim çalışmalarına katkıda bunmaları için genel veli toplantıları haricinde de toplantıların yapılabileceğine karar verildi.

 6-Öğrenci davranışlarına olumlu etki eden faktörler içinde mükâfat verme, onurlandırma, özgüvenini arttırıcı sözler ve davranışlarda bulunma, takdir etme, sevme, vb gibi yöntemlerin kullanılmasına,

Ayrıca eğitim teknolojilerinin her derste kullanılmasına,

Öğrenci davranışlarına olumsuz etki eden faktörler içinde de bağırma, azarlama, aşağılama, hakaret etme, vb gibi yöntemlere kesinlikle yer verilmemesine karar verildi.

7-Bu sınıfta derse giren her öğretmen kendi branşı ile ilgili okul içi ve dışı etkinlikleri sınıfa duyurmasına ve katılımlarının sağlanması ile ilgilenmesine karar verildi.

  8– Bu sınıfta derse giren her öğretmen okul disiplin kurallarını yeri geldikçe öğrencilere açıklamalarını, kurallara uymayan öğrencilere uygulanacak yaptırımların neler olacağını açıklamaları kararı verildi.

9-Fen ve Matematik derslerinden güncel yaşama dair veya akademik olarak projelerin modellenerek hazırlanmasını ilçe, il ve ülke genelindeki yarışmalara katılmalarının sağlanmasına karar verildi.

ÖĞRETMENİN ADI SOYADIBRANŞIİMZA
ŞERAFETTİN AKINCISINIF ÖĞRETMENİ
GÖRSEL SANATLAR
MÜZİK
DİN KÜLTÜRÜ
BEDEN EĞİTİMİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
İNGİLİZCE
      ŞERAFETTİN AKINCITRAFİK VE İLKYARDIM

26/11/2014

www.sorubak.com

OKUL MÜDÜRÜ

 

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 44 = 49

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.