4. Sınıf Trafik Güvenliği 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Cevapları 2016-2017

ADI – SOYADI:…………………………………….….             PUANI: …………                              Numarası:…………

2016-2017 ÇAYLAR İLKOKULU 4.SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

A- Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız. Her soru 3 puandır.(30 puan)

( ) Cadde ve sokaklar güvenli oyun alanlarıdır.

( ) Trafikte düzeni ve güveni sağlayan kişiye “Trafik Polisi” denir.

( ) Karşıdan karşıya geçmek için çevre yolu ve oto yolları tercih etmeliyiz.

( ) Okul servislerinde emniyet kemeri takmamıza gerek yoktur.

( ) Trafik polisinin bulunduğu kavşaklarda trafik polisinin işaretlerine uymalıyız.

( ) Ulaşımda en güvenli ve en ekonomik yolculuk demir yollarında yapılır.

( ) Duran araçların önünden ve arkasından geçebiliriz.

( ) Trafik kurallarına uymak herkesin görevidir.

( ) 11 yaşından küçük çocuklar aracın ön koltuğunda oturabilirler.

( ) Ambulans, itfaiye ve polis araçlarının geçiş üstünlüğü vardır.

Aşağıdaki sözcüklerden uygun olanı cümlelerdeki nokta ile belirtilen yerlere yazınız.
Her soru 3 puandır. (Puan: 30puan )

zarar – trafik işaretleri – bilgilendirici – güvenli – yaya kaldırımı – yasakları hatırlatıcı — trafik – uyarıcı – sürücü – yaya geçidi

1- Motorlu yada motorsuz araçları kullanan herkese ……………………………. diyoruz.

2- Yayaların güvenli olarak yürüyebildikleri alana ……………………………..denir.

3- Yaya geçidi, ışıklı işaret cihazı, alt ve üst geçit ……………………………………geçiş yerleridir.

4- Trafik işaret levhalarından üçgen olanlar ……………………………………..levhalardır

5- Kare şeklindeki trafik işaret levhaları ………………………….. levhalardır.

6- Yuvarlak şeklindeki trafik işaret levhaları ………………………………levhalardır.

7- Yayaların karşıya güvenle geçmesi için ayrılmış beyaz çizgili alana …………………….denir

8- İnsan, hayvan ve,araçların kara yolu üzerindeki hal ve hareketlerine…………………… denir.

9-Trafiği düzenlemek için kullanılan özel işaretlere …………………………… denir.

10-Trafik işaretlerine …………… verilmesi yaya güvenliğine ve ülke ekonomisine olumsuz etki yapar.

C- Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz. Her soru 3 puan değerindedir. (3×8-=24 puan)

1-Trafikte taşıt içerisinde bulunmayan, hareketli veya hareketsiz halde bulunan insanlara ne ad verilir?

A-yolcu B-yaya C-sürücü D-kaldırım

2- Yayalara yanan kırmızı ışık ne anlama gelir?

A- Yayalar geçebilir. B- Yayalar hazırlanır. C- Yayalar bekler. D- Yayalar hızlı geçer.

3- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kara, hava ve deniz yolu ulaşım araçları birlikte verilmiştir?

A) gemi- vapur- otomobil B) vapur- kamyon- otobüs
C) otobüs- uçak- gemi D) uçak- helikopter-jet

4- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi DOĞRUDUR?

A) Duran bir taşıdın önünden karşıya geçmek. B) Duran iki taşıtın arasından karşıya geçmek.
C) Duran bir taşıdın arkasından karşıya geçmek D) Yaya geçidinden karşıya geçmek

5) Arabaya bindiğimizde ilk yapmamız gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emniyet kemerini bağlamak. B) Şoförle tanışmak
C) Etrafı seyretmek D) Camı açmak

6) Trafik levhaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Trafik levhalarına yazı yazmak. B) Trafik levhalarını korumak.
C) Trafik levhalarına uymak. D) Trafik levhalarına zarar verenleri uyarmak.

7) Aşağıda güvenli geçişin bulunmadığı yerlerde karşıya geçiş kuralları ilgili komutlar verilmiştir.

Hangi seçenekte sıralama doğru verilmiştir?

Bak ve dinle II. Karar ver III. Geç IV. Dur

A) II, III, IV, I B) IV, I, II, III C) III, IV, I, II D) I, II, III, IV

8) En ucuz ve en hızlı ulaşım araçları hangi seçenekte sırası ile doğru olarak verilmiştir?

A) otobüs- tren B) tren- uçak C) uçak-gemi D) gemi-otobüs

D-) Ulaşım türlerini yazınız.( 2 PUAN)

1)…………………….yolu 2)…………………….yolu

3)…………………….yolu 4)…………………….yolu

E-)Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.Aşağıda verilen trafik işaret görselleriyle, anlamlarını eşleştiriniz.

Levhaların önündeki numaraları uygun anlamın yanına yazınız.

Her soru 2 puan (2×7=14 Puan)

Yazılı Sorularını ve Cevaplarını İndirmek İçin Tıklayınız

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.