4. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Cevapları 2016-2017

ÇAYLAR İLKOKULU

Adı Soyadı:…………………………………………          Matematik Dersi Yazılı – 2

Sınıfı :4/… No:………Doğru Sayısı: ……… Puan:………. Tarih:……………

Aşağıdaki soruların cevaplarını seçeneklerden bulup işaretleyiniz. (30 puan)
1.” İki yüz on dört bin beş yüz on dört”

Yukarıda okunuşu verilen sayının on binler basamağında hangi rakam vardır?

5 B. 3 C. 2 D. 1

56 438 sayısının binler ve onlar basamağındaki rakamların toplamı kaçtır?

9 B. 10 C. 11 D. 12

Aşağıdaki seçenekte yazılan doğal sayısının okunuşu yanlış yazılmıştır?

52 436 – elli iki bin dört yüz otuz altı B. 50 603 – elli altı bin altmış üç
62 546 – altmış iki bin beş yüz kırk altı D. 60 364 – altmış bin üç yüz altmış dört

“yetmiş dört bin iki yüz altı”
Yukarıda okunuşu verilen sayının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

7 yüz binlik + 4 on binlik + 2 yüzlük + 6 birlik B. 7 yüz binlik + 4 binlik + 2 yüzlük + 6 onluk
7 on binlik + 4 binlik + 2 yüzlük + 6 birlik D. 7 on binlik + 4 binlik + 2 yüzlük + 6 onluk

Aşağıdaki doğal sayıların hangisinde 8’in basamak değeri, diğerlerinden büyüktür?

A. 820 205 B. 785 621 C. 754 845 D. 583129


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir