Eğitimde Öncü Adres

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Kazanımları 2020-2021

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları 2020-2021

2020-2021 eğitim öğretim yılı 4. sınıf sosyal bilgiler konularını ve kazanımlarını sizler için bir araya getirdik. Hangi temada hangi kazanımın kazanılması gerektiğini aşağıda inceleyerek öğrencebilirsiniz.

Birey ve Toplum Teması

 • Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur
 • Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.
 • Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır.
 • Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar.
 • Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar.

Kültür ve Miras Teması

 • Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak ailesinin geçmişine dair soyağacı oluşturur.
 • Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
 • Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.
 • Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar
 • Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar

İnsanlar, Yerler Ve Çevreler

 • Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer.
 • Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
 • Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır.
 • Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.

Bilim, Teknoloji Ve Toplum

 • Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır
 • Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır.
 • Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır.
 • Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir.
 • Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.

Üretim, Dağıtım Ve Tüketim

 • İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar.
 • Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır
 • Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler
 • Kendine ait örnek bir bütçe oluşturur.
 • Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır
 • Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir.
 • Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır
 • Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir
 • Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar.

Etkin Vatandaşlık

 • Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanıtır.
 • Türkiye’nin komşuları ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerini kavrar.
 • Farklı ülkelere ait kültürel unsurlarla ülkemizin sahip olduğu kültürel unsurları karşılaştırır.
 • Farklı kültürlere saygı gösterir.
Abone Ol:
Bakmadan Geçme!

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.