4.sınıf fen teknoloji 2.dönem 2.yazılı 2013-2014

ADI VE SOYADI:                                                                NO:

www.sorubak.com

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ŞEHİT MAHMUTBEY İLKOKULU

4. SINIFLAR FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

 

A) Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız. ( 9 Puan )

(itme – küreye – tuz – minerallerden – okyanus – erozyon – maden – magma – çekme)

  • Dünya’mızın şekli ……………………..………..benzer.
  • Yemeklerde kullandığımız ………………………..bir mineraldir.
  • Kayaçlar ………………………………..……….oluşur.
  • Ekonomik değeri olan minerallere ………………………….… denir.
  • Toprağın su ve rüzgar gibi etkilerle aşınıp taşınmasına ……………………….. denir.
  • Yer küre içerisinde akışkan, sıcak bir sıvı olan ………………………. bulunur.
  • Kapıyı açmak için …………….…… ve ya  …..……….……. kuvveti uygulanır.
  • Kıtalar arasındaki büyük su kütlelerine …………………………….…denir.

 

1) SU KİRLİLİĞİ
2)  MADENLER
3)  NABIZ
4)  HAVA KİRLİLİĞİ
5)  BİTKİLER
6)  IŞIK KİRLİLİĞİ
7) SÜZME
8) ÇÖZELTİ
9)  KAS
10) SES
11) TOPRAK KİRLİLİĞİ
12) TERMOMETRE

B) Aşağıdaki sözcükleri tablodaki sözcüklerle eşleştirelim. ( 10 Puan )

(     )    Bacalarımıza filtre takmazsak olur.

(     )    Nehir ve denizlerimize sorumsuzca akıtılan kimyasal atıkların sonucudur.

(     )    Daha fazla ürün almak için toprağa atılan yapay gübrelerin sonucunda olur.

(     )    Az bulunan, çok işimize yarayan ve  ekonomik değeri olan maddelerdir.

(     )    Toprağımızı koruyarak suyun ve rüzgârın aşındırıcı etkisini önler.

(     )    Korku, heyecan gibi etkenler nedeniyle sayısı artar.

(     )    Kum – su karışımını ayırma yöntemidir.

(     )    Şeker su karışımına denir.

(     )    Sıcaklığı ölçmek için gereklidir.

(     )    Titreşim sonucunda oluşur.

 

C) Doğru seçenekleri işaretleyiniz.(27 x 3puan= 81 puan)

 


1) Kayaçların toprak haline gelmesinde aşağıdakilerden hangileri etkilidir?

1. Rüzgar                                            2.Akarsular

3. Isı değişimleri                               4.Suyun donması

A) 1-4              B) 1-2-3-4          C) 1-2-4                   D)2-3- 4

 

2) Dünya’nın katmanlarının dıştan içe doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?

A)Hava küre-su küre-taş küre-ateş küre-ağır küre

B) Hava küre- su küre-ateş küre-taş küre- ağır küre

C) Hava küre-taş küre- su küre- ağır küre-ateş küre

D) Hava küre-taş küre-ateş küre- su küre- ağır küre

 

3)Futbol maçında, futbol topu saha içinde aşağıdaki hareket türlerinden hangisini yapmaz?

A)Dönme                                           B)Sallanma

C)Yön değiştirme                            D)Hızlanma

 

4) “ Bazı cisimler ışık kaynağı olmadıkları halde parlak görünürler. Böyle cisimler üzerine ışık kaynağı geldiğinde aydınlanır ve ışık saçarlar.”bu cisimlere aydınlatılmış cisim denir.”

Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi aydınlatılmış cisim değildir?

A)ayna            b)mum         c) metal kaşık                 d) Ay

 

5) Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi hava olaylarından en az etkilenir? 

A)Doktor            B)pilot             C)balıkçı            D) denizci

6) Atmosferde en çok bulunan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) oksijen                                          B) hidrojen

C) azot                                                 D) karbondioksit

 

7) Aşağıdakilerden hangisi arttığında erozyon azalır?

A) ormanlar                                       B) yağışlar

C) rüzgârlar                                        D) akarsular

 

8) “Erzurum’dan havalanan bir uçak daima doğu yönüne doğru ilerlediğinde bir süre sonra tekrar Erzurum’un tam üstüne gelmiştir.”Bu olayın asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a- ) Dünya’nın yuvarlak olması

b- ) Dünya’nın düz olması

c- ) Uçağın yönünü kaybetmesi

d- ) Dünya’nın çok küçük olması

 

9) Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini azaltmak için alınan önlemlerden biri değildir?

A)Fabrika bacalarına filtre takılması

B)Yapılarda, kaliteli kömürler kullanılması

C)Büyük şehirlerde doğalgaz kullanılması

D)Otomobillerde egzoz muayenesine gerek duyulmaması

 

10)Magmanın yeryüzüne çıkmış durumuna ne ad verilir?

A)Kayaç          B)Lav             C)Mineral                 D)Volkan

11) Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin zararlarından biri değildir?

A) İşitme kayıplarına sebep olur.

B) Göz sağlığını bozar.

C) Strese sebep olur.

D) Dikkat dağınıklığına yol açar.

 

12) Ateş küreyi oluşturan ve magma denilen madde aşağıdaki olaylardan hangisi ile yeryüzüne çıkabilir ?    

A) Erozyon                         B) Çığ

C) Deprem                         D) Yanardağ patlaması

 

13) Aşağıdakilerden hangisi erozyonla mücadele etmek üzere kurulmuştur?

A) Çevre Koruma Vakfı

B ) Doğal Hayatı Koruma Vakfı

C) TEMA

D ) Doğal Afetler Koordinasyon Merkezi

 

14) Taşların farklı renklerde oluşunun nedeni nedir?

A) Taşları oluşturan minerallerin farklı olması.

B)Taşların farklı renklerde boyanmış olması.

C) Taşlara gelen ışığın farklı olması.

D) Taşların sert olması

 

15) Aşağıdakilerden hangisinin kaynağı canlı bir varlıktır?

A) zil sesi                                            B) arı sesi

C) su sesi                                            D) motor sesi

 

16)

Yukarıdaki şemada ışık kaynakları sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Ancak hata yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangi ikisinin yerleri değiştirilirse sınıflandırma doğru olur?

A)3 ve 5            B)2 ve 4          C)2 ve 6            D)1 ve 6

 

17) Çok aydınlatılmış ortamlar kirliliğe neden olur. Bu kirliliğin adı nedir?

A) gürültü kirliliği                             B) ışık kirliliği

C) hava kirliliği                                  D) çevre kirliliği

 

18) Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin sonuçları  arasında yer almaz?

A) Deniz kaplumbağaları yavrularının yönlerini şaşırarak denizi bulamaması.

B)Geceleri gökyüzündeki yıldızların gözlemlenmesinde zorluk çekilmesi.

C) Göçmen kuşların gece ışık kulelerine çarparak ölmesi.

D) Araba farları yardımıyla gece yolculuğunda yolun iyi görülebilmesi.

19) Seçeneklerdeki  açıklamalardan hangisi doğrudur?

A) Dünya nın ¼ i sularla ¾ ü karalar la kaplıdır

B) Dünya nın ½ si sularla ½ si karalarla kaplıdır

C) Dünya nın ¾ ü sularla ,1/4 i karalarla kaplıdır

D) Dünya nın 4/5 i sularla 1/5 i karalarla kaplıdır.

 

20) Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlayan bulgulardan biri değildir?                                                                                                                                                                      A) Uzaydan çekilen fotoğraflar

B) Dünya yüzeyinde suların ve karaların bulunması

C) Ufukta önce geminin direğinin sonra tümünün görünmesi

D) Sürekli aynı yöne giden bir geminin tekrar başladığı yere gelmesi

 

21)Dünya’nın en ince katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hava küre                                      B)Taş küre

C)Suküre                                            D)Ateş küre

 

22) Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızın gözlenebilir katmanlarından biri değildir?

A) ağır küre                        B) su küre

C) taş küre                                         D) hava küre

 

23) Dünya’mızın hangi katmanı çevre kirliliğinden etkilenmez?

A)Ateş küre                                      B)Taş küre

C)Hava küre                                      D)Su küre

 

24) Dünya’mızın hangi katmanında canlılar yaşayamaz?

A)Su küre                                           B)Ateş küre

C)Taş küre                                          D)Hava küre

 

25) Yağmur, kar, dolu, rüzgar gibi olayların gerçekleştiği katman hangisidir?

A)Hava küre                                      B)Ağır küre

C)Taş küre                                          D)Su küre

 

26) Fulya bir bardak alarak içini su ile doldu­ruyor. Sonra evdeki saksıdan aldığı bir miktar toprağı su içine bırakıyor. Toprak bardağın dibine doğru inerken bir miktar hava kabarcığının suyun yüzeyine doğru çıktığını fark ediyor.

Fulya, yaptığı gözlem sonucu aşağıda verilen sonuçlardan hangisini çıkara­bilir?

A) Toprak madde içinde tuz vardır.

B)Su içinde hava vardır.

C)Toprağın içinde maden vardır.

D)Toprak içinde hava vardır.

 

27) Gök gürültüsünün şimşekten sonra duyulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Işık hızının ses hızından daha yavaş olması.

B) Gök gürültüsün daha uzaktan gelmesi.

C) Ses ile ışığın hızının eşit olması.

D) Ses hızının ışık hızından daha yavaş olması.

 

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

31 + = 33

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.