2013-2014 4.sınıf 2.dönem sosyal 2.yazılı soruları

Adı Soyadı:……………………………………………………………   Numarası:……………………….   Aldığı Not:…………………………

 

REFET BELE İLKOKULU 4-A SINIFI SOSYAL BİLGİLER II.DÖNEM II.YAZILI SINAVI

SORULAR

A.1- Sosyal örgütlerde görev almak isteyen kişi aşağıdakilerden hangisini düşünmez?

A) İnsanlara hizmet etmeyi

B) Doğayı korumak gerektiğini

C) Ekonomik kazanç sağlamayı

D) İnsanların sağlıklı yaşamasını sağlamayı

2- Aşağıdakilerden hangisi muhtarın görevi olamaz?

A) Okul çağına gelen çocukları tespit etmek

B) Yapımı tamamlanan binalara oturma izni vermek

C) Mahalle sakinlerine ikametgah belgesi vermek

D) Seçim ve askerlik listelerini askıya çıkarmak

3- Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının ortak özelliklerinden biridir?

A) Gelir elde etmek                                             B)Eğlence partileri düzenlemek

C) İnsanları baskı altına almak         

D) Toplum yararına çalışmak

4-Aşağıdakilerden hangisi halk tarafından seçilen yöneticilerden biri değildir?

A) muhtar                         C) başbakan

B) kaymakam                   D) belediye başkanı

5-Aşağıdaki yerleşim birimlerinden hangisinde belediye kuruluşu olmaz?

A) köy         B) ilçe         C) belde        D) il

6- Şehirlerde, Pazar yerlerinin denetimi belediyenin hangi birimi tarafından yapılır?

A)Sağlık İşleri Müdürlüğü

B)İmar Müdürlüğü

C)Fen İşleri Müdürlüğü

D)Zabıta Müdürlüğü

7- İnsanların belli bir amaca ulaşmak için bir araya gelerek oluşturdukları topluluğa “grup” denir.

Aşağıdakilerden hangisi bir grup olamaz?

A) okul futbol takımı    

B) halk oyunları ekibi

C) müzik korosu          

D) durakta bekleyen insanlar

 

 

8- Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütü değildir?

A) Türk Kalp Vakfı    

B) Doğal Hayatı Koruma Vakfı

C) Sokak Çocuklarını Koruma Vakfı

D) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

 9- Yeşim derste zaman kaybı olmaması ve öğretmeniyle daha fazla iletişim kurabilmek için

akıllı tahta yapmaya karar vermiştir. Akıllı tahta için proje çalışması yapması gerekmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Yeşim’in projesinin ilk aşamasını oluşturur?

A) Ürünün ortaya çıkması

B) Veri toplanması

C) İhtiyaç ya da problemin belirlenmesi

D) Bilgilerin düzenlenmesi

10- Miladi takvim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş yılına göre hazırlanmıştır.                                        B) Bir yıl 365 gün 6 saattir.

C)Başlangıç noktası Hz İsa’nın doğumudur.

D) Türklerin kullandığı ilk takvimdir.

11-Aşağıdakilerden hangisi muhtar olabilmek için aranan şartlardan değildir?

 1. Bir üniversite mezunu olmak.                               B.Yirmi beş yaşını doldurmuş olmak.                        C.Yüz kızartıcı suç işlememek olmak.
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 12- “Yiğit, akşam babasının annesine : “Seçmen kağıtlarımız gelmiştir. Yarın gidip de alalım.” dediğini duydu.”

Yiğit’in ailesi, seçmen kağıtlarını nereden alabilirler?

 1. belediyeden                        B.muhtardan   C.validen                                 D.kaymakamdan

 

13-Aşağıdakilerden hangisi belediyenin görevlerinden değildir?

 1. Pazarların denetimlerini yapmak.
 2. Şehirlerin alt yapısını hazırlamak.                             C.Seçmen kağıtlarını sahiplerine ulaştırmak.           D.Şehirlerin temizliğini sağlamak.

 14- “Okul müdürümüz, gelecek sene 1. Sınıfa gidecek olan çocukların tespiti için, ………………………… dan yardım istedi.”

Yukarıdaki tümcede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A.belediye başkanı                    B.muhtar      C.vali                                            D.kaymakam

 

A.  seçmen kağıtlarını dağıtmak

B. Alt yapı çalışmaları yapmak.

 

C.Ağaçlandırma çalışmaları yaparak parklar açmak.

1.İL ÖZEL İDARESİ

 

 

15-

2.MUHTARLIK

 

 

3.BELEDİYE

 

 

Yukarıda kurumlar ve görevleri eşleştirildi -ğinde doğru eşleşme hangisi olur?

A. 1 – B,   2 – C,  3 – A          B. 1 – C,  2 – A,  3 – B C. 1 – C,   2 – B,  3 – A          D. 1 – A,  2 – B, 3 – C

16-Aşağıdakilerden hangisi bir belediyenin yapacağı çevre koruma  ve güzelleştirme hizmetlerinden değildir?

   A.  Yeşil alan oluşturmak  

   B. Atık kağıt, plastik ve camlar için kumbara oluşturmak

 1.   Okul yaptırmak              

  D.  Yol kenarlarını ağaçlandırmak

 

B-Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri doldurunuz. (10 puan)

gönüllü – merkezi – muhtar  – çöl – belediye-beş – eğitim – resmi kurum – seçimle-muhtar

 

 Yerel seçimler ………….. yılda bir yapılır.

 

 1. Giderleri devlet tarafından karşılanan ve görevleri devlet tarafından belirlenen kurumlara …………………………… denir.

 

 1. Valilik ve kaymakamlık ……………………. yönetim birimidir.

 

4. Tema Vakfı’nın kuruluş amacı Türkiye’nin ……………… olmasını önlemektir.

 

 1. Köyümüzün yönetici olan ………………… seçimle görev başına gelir.

 

6. Toplumda ………………………. hizmeti veren kurumlar okullardır.

 

7. Nüfus cüzdanı örneğini ……………….onaylar.

 

8. Bir bölgenin temizlik işlerinden ………………… sorumludur.

 

9. Sivil toplum kuruşları  ……………………….  insanlar tarafından kurulur.

 

 1. Belediye başkanı ………………… göreve gelirler.

C. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız. (10 p)

 1. (       ) Mahalle muhtarı atama yoluyla göreve gelir.

 

2. (       ) AKUT, doğal afetlerde zarar gören vatandaşlarımızın yardımına koşar.

 

3. (       ) Çocuklar ilk eğitimlerini aileden alırlar.

 

4. (       ) İlleri yöneten en yetkili kişiler valilerdir.

 

5. (      ) Belediye merkezi yönetim birimidir.

 

  6. (      ) İhtiyar Meclisi’ni belediye başkanı seçer.

 

  7. (      ) Bir yerleşim biriminde belediye kurulması için nüfusunun 3000 kişi olması gerekir.

 

8. (    ) TBMM23 Nisan 1920’de kurulmuştur.

 9. (       ) Ülkemizde seçme yaşı 18, seçilme yaşı 25’tir.

 

 10. (      ) İlçeyi  kaymakam yönetir.

 

Çoktan seçmeli sorular 5’er puandır.

 

www.sorubak.com

 

BAŞARILAR

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

12 + = 20

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.