4.sınıf din dersi 2.dönem 1.yazılı ve cevapları 2015-2016

Çatova İlkokulu 4/B Sınıfı Din Kültürü Dersi 2.Dönem 1. Yazılısı
1-Kuran-ı Kerim’in ayetlerini peygamberimize getiren meleğin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Azrail B-İsrafil C-Mikail D-Cebrail

2- Allah’ın Hz. Muhammed’e gönderdiği kutsal kitabın adı nedir?
A-Tevrat B-Kuran-ı Kerim C-İncil D-Mesnevi
3-‘’ Kuran-ı Kerim …………… ve …………… tarihleri arasında indirilmiştir.’’
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi tarihler gelmelidir?
A-571-573 B-610-632 C-622-632 D-632-634

4- Kuran-ı Kerim’in ilk ayetleri aşağıdaki yerlerden hangisinde indirilmiştir?
A-Kabe B-Hira Mağarası C-Kudüs D-Mescid-i Nebevi
5- Kuran-ı Kerim hangi halife zamanında toplanarak kitap haline getirilmiştir?
A- Hz. Ömer B-Hz. Ali C-Hz. Ebu Bekir D- Hz. Osman

6-Kuran- Kerim’in 20 sayfalık bölümlerine ne denir?
A-Cüz B-Ayet C-Sure D-Kitap
7-Kuran-ı Kerim ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-Kuran-ı Kerim’de her surenin bir adı vardır
B-Kuran-ı Kerim’in en kısa suresi Bakara suresidir
C-Kuran-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha suresidir
D-Kuran-ı Kerim’de otuz cüz vardır

8-Kuran-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A-Kuran-ı Kerim’de 114 sure bulunur
B-Kuran-ı Kerim’deki ayetlerin hepsi aynı uzunluktadır
C-Kuran- Kerim’in yaklaşık 600 ayet vardır
D-En uzun sure 286 ayetten oluşan İhlas suresidir

9- Peygamberimizin ailesi ile verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A-Dedesinin adı Abdullah’tır B-Annesinin adı Hatice’dir
C-Amcasının adı Abdulmuttalip’tir D-Süt annesinin adı Halime’dir

10-Peygamberimizin hayatındaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir?
A-Babası vefat etmesi B-Annesinin vefat etmesi
C-Mekke’den Medine’ye hicret etmesi D-Dedesinin vefat etmesi

11-Peygamber Efendimize nerede ve ne zaman vefat etmiştir?
A-622 yılında İstanbul’da B-640 yılında Mekke’de
C-632 yılında Medine’de D-611 yılında Kudüs’te

12-Peygamberimizin mezarı hangi şehirde bulunmaktadır?
A-Medine B-Mekke C-Bağdat D-Kahire

13-Rabbimiz Allah’ın peygamber Efendimize göndermiş olduğu ilk ayetteki emri hangisidir?
A-Namaz kıl B-Düşmanlarınla savaş C-Oku D- Oruç tut

14- Hz. Lokman ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-Hz. Lokman, Hz. Davut peygamber zamanında yaşamış bilge bir insandır
B-Kuran-ı Kerim’de Allah tarafından güzel özellikleri nedeniyle övülmüştür
C-Kuran-ı Kerim’de Hz. Lokman ile ilgili ayetlerin olduğu Lokman Suresi vardır
D-Hz. Lokman son peygamberdir
Besmele Amine 571 Vahiy katibi Hz. Osman
Abdullah Kabe Kevser Hz. Hatice Kadir

14-Aşağıdaki boşluklara yukarıdaki tabloda verilen kelimelerden uygun olanını yazınız.( 20 puan )

1-Kuran-ı Kerim ……………………… gecesi indirilmeye başlanmıştır.
2-Peygamberimizin annesinin adı ………………………………dir
3-……………………………… suresi en kısa suredir.
4-Kuran ayetlerini yazan kişilere …………………………………………………… adı verilmiştir.
5-……………………………………… Kuran-ı Kerim’i kitap halinde çoğaltan halifedir.
6-………………………………………… peygamberimizin babasının adıdır.
7-Peygamberimiz 25 yaşında iken …………………………………………………ile evlenmiştir.
8-Hz. Muhammed …………… yılında Mekke’de doğmuştur.
9-Kuran-ı Kerim’de her surenin başında ………………………………………… yazar.
10-Müslümanlar namaz kılarken ……………………………ye doğru yönelirler.

15- Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise parantezin içine D yanlış ise Y yazınız.( 10 puan )
1-( ___ ) Kuran’daki en uzun sure Bakara suresidir.
2-( ___ ) Kuran-ı Kerim Hıristiyanların kutsal kitabıdır.
3-( ___ ) Kuran-ı Kerim Hz. Musa’ya indirilen kutsal kitaptır.
4-( ___ ) Kuran-ı Kerim birbirinden farklı uzunluklardaki ayetlerden oluşur.
5-( ___ ) Kuran Hz. Muhammed zamanında kitap haline getirilmiş ve çoğaltılmıştır.
6-( ___ ) Peygamberimiz gençliğinde ticaret ile uğraşmıştır.
7-( ___ ) Hz. Muhammed 622 yılında Medine’den Mekke’ye hicret etmiştir.
8-( ___ ) İlk vahiy ‘’ Yaradan Rabbin adıyla oku’’ dur.
9-( ___ ) Kuran-ı Kerim’i baştan sona okumaya hatim denir.
10-( ___ ) Kuran- Kerim Hz. Muhammed’in en büyük mucizesidir.

Çoktan seçmeli sorular 5 puandır. Hepinize başarılar dilerim..

Çatova İlkokulu 4/B Sınıfı Din Kültürü Dersi 2.Dönem 1. Yazılısı
1-Kuran-ı Kerim’in ayetlerini peygamberimize getiren meleğin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Azrail B-İsrafil C-Mikail D-Cebrail

2- Allah’ın Hz. Muhammed’e gönderdiği kutsal kitabın adı nedir?
A-Tevrat B-Kuran-ı Kerim C-İncil D-Mesnevi
3-‘’ Kuran-ı Kerim …………… ve …………… tarihleri arasında indirilmiştir.’’
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi tarihler gelmelidir?
A-571-573 B-610-632 C-622-632 D-632-634

4-Kuran-ı Kerim’in ilk ayetleri aşağıdaki yerlerden hangisinde indirilmiştir?
A-Kabe B-Hira Mağarası C-Kudüs D-Mescid-i Nebevi
5- Kuran-ı Kerim hangi halife zamanında toplanarak kitap haline getirilmiştir?
A- Hz. Ömer B-Hz. Ali C-Hz. Ebu Bekir D- Hz. Osman

6-Kuran- Kerim’in 20 sayfalık bölümlerine ne denir?
A-Cüz B-Ayet C-Sure D-Kitap
7-Kuran-ı Kerim ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-Kuran-ı Kerim’de her surenin bir adı vardır
B-Kuran-ı Kerim’in en kısa suresi Bakara suresidir
C-Kuran-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha suresidir
D-Kuran-ı Kerim’de otuz cüz vardır

8-Kuran-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A-Kuran-ı Kerim’de 114 sure bulunur
B-Kuran-ı Kerim’deki ayetlerin hepsi aynı uzunluktadır
C-Kuran- Kerim’in yaklaşık 600 ayet vardır
D-En uzun sure 286 ayetten oluşan İhlas suresidir

9- Peygamberimizin ailesi ile verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A-Dedesinin adı Abdullah’tır B-Annesinin adı Hatice’dir
C-Amcasının adı Abdulmuttalip’tir D-Süt annesinin adı Halime’dir

10-Peygamberimizin hayatındaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir?
A-Babası vefat etmesi B-Annesinin vefat etmesi
C-Mekke’den Medine’ye hicret etmesi D-Dedesinin vefat etmesi

11-Peygamber Efendimize nerede ve ne zaman vefat etmiştir?
A-622 yılında İstanbul’da B-640 yılında Mekke’de
C-632 yılında Medine’de D-611 yılında Kudüs’te

12-Peygamberimizin mezarı hangi şehirde bulunmaktadır?
A-Medine B-Mekke C-Bağdat D-Kahire

13-Rabbimiz Allah’ın peygamber Efendimize göndermiş olduğu ilk ayetteki emri hangisidir?
A-Namaz kıl B-Düşmanlarınla savaş C-Oku D- Oruç tut

14- Hz. Lokman ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-Hz. Lokman, Hz. Davut peygamber zamanında yaşamış bilge bir insandır
B-Kuran-ı Kerim’de Allah tarafından güzel özellikleri nedeniyle övülmüştür
C-Kuran-ı Kerim’de Hz. Lokman ile ilgili ayetlerin olduğu Lokman Suresi vardır
D-Hz. Lokman son peygamberdir
Besmele Amine 571 Vahiy katibi Hz. Osman
Abdullah Kabe Kevser Hz. Hatice Kadir

14-Aşağıdaki boşluklara yukarıdaki tabloda verilen kelimelerden uygun olanını yazınız.( 20 puan )

1-Kuran-ı Kerim …… Kadir … gecesi indirilmeye başlanmıştır.
2-Peygamberimizin annesinin adı …… Amine …………dir
3-……… Kevser ……… suresi en kısa suredir.
4-Kuran ayetlerini yazan kişilere ………… Vahiy katibi ………… adı verilmiştir.
5-…… Hz. Osman ………… Kuran-ı Kerim’i kitap halinde çoğaltan halifedir.
6-…………… Abdullah ………… peygamberimizin babasının adıdır.
7-Peygamberimiz 25 yaşında iken ………… Hz. Hatice …………… ile evlenmiştir.
8-Hz. Muhammed ……571… yılında Mekke’de doğmuştur.
9-Kuran-ı Kerim’de her surenin başında ……… Besmele ………… yazar.
10-Müslümanlar namaz kılarken ……… Kabe …………ye doğru yönelirler.

15- Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise parantezin içine D yanlış ise Y yazınız.( 10 puan )
1-( __D_ ) Kuran’daki en uzun sure Bakara suresidir.
2-( __Y_ ) Kuran-ı Kerim Hıristiyanların kutsal kitabıdır.
3-( _Y__ ) Kuran-ı Kerim Hz. Musa’ya indirilen kutsal kitaptır.
4-( __D_ ) Kuran-ı Kerim birbirinden farklı uzunluklardaki ayetlerden oluşur.
5-( __Y_ ) Kuran Hz. Muhammed zamanında kitap haline getirilmiş ve çoğaltılmıştır.
6-( _D__ ) Peygamberimiz gençliğinde ticaret ile uğraşmıştır.
7-( __Y_ ) Hz. Muhammed 622 yılında Medine’den Mekke’ye hicret etmiştir.
8-( _D__ ) İlk vahiy ‘’ Yaradan Rabbin adıyla oku’’ dur.
9-( __D_ ) Kuran-ı Kerim’i baştan sona okumaya hatim denir.
10-( _D__ ) Kuran- Kerim Hz. Muhammed’in en büyük mucizesidir.

Çoktan seçmeli sorular 5 puandır. Hepinize başarılar dilerim..

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 6 = 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.