Eğitimde Öncü Adres

2014 2015 11.sınıf kimya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları

2014-2015 ÖĞRETİM YILI KATEM T11B SINIFI II.DÖNEM II.YAZILI İMTİHANI SORULARIDIR

NUMARASI :…………………   ADI SOYADI :……………………………………………  TARİH : 28.05.2015

1. Fe(OH)2 katısı 1 litre suda en fazla 2.10-3 mol çözünebildiğine göre Fe(OH)2 in çözünürlük çarpımı Kç kaçtır?Hesaplayınız. (10 p)
2. Çözünürlük çarpımı 1.10-10 olan AgCl ün 0,01 M NaCl çözeltisindeki çözünürlüğü nedir? Hesaplayınız. (10 p)
3. H+ iyonu derişimi 10-4 M olan çözeltinin pH ve pOH ını bulunuz? ( 10 p )
4. 0,2 M 400 ml NaOH çözeltisini tam olarak nötrleştirmek için 0,5 M H2SO4 çözeltisinden kaç ml gerekir? Hesaplayınız. (10 p)
( 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O )
5. Bir değerli zayıf HA asidinin 0,1 molü ile 200 ml çözeltisi hazırlanıyor. Asidin % 2 si iyonlaştığına göre çözeltinin pH ı kaçtır? (10 p)
6. Na2SO3 bileşiğindeki kükürt (S) elementinin yükseltgenme basamağını bulunuz. (10 p)
7. S + HNO3 → SO2 + NO + H2O
Tepkimesini denkleştiriniz. (10 p)
8. Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. ( 10 p )

a. Ortak iyon çözünürlüğü arttıran bir etkendir. (…..)
b. Asitlerin tatları ekşidir. (……)
c. Kuvvetli asit ve bazın oluşturduğu tuzlar hidroliz olurlar. (..….)
d. Bir elementin yükseltgenmesi elektron sayısının azalması demektir. (…….)
e. İndirgenen madde aynı zamanda yükseltgendir. (…….)

(Aşağıdaki 9. – 12. çoktan seçmeli soruların doğru yanıtını üzerine işaretleyiniz. Her soru 5 puandır.)
9. 25 oC de sulu bir çözelti için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) [H+] = [OH-] ise pH = 7 dir.
B) [H+] > 10-7 ise pH > 7 dir.
C) [OH-] > [H+] ise pH > 7 dir.
D) [OH-] > 1.10-7 ise çözelti baziktir.
E) [H+] > [OH-] ise çözelti asidiktir.
10. Bir redoks tepkimesindeki maddeler ile ilgili olarak;
I. Yükseltgenen elektron alır.
II. İndirgenen elektron verir.
III. Yükseltgen elektron alır.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I , II ve III
11. 3HSnO2- + 2CrO4-2 + H2O → 3HSnO3- + 2X + 2OH-
tepkimesinde X ile gösterilen madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cr2O3 B) CrO2 C) CrO2-
D) SnO E) CrO4-
12. PbCl2 tuzu aşağıdaki ortamların hangisinde en az çözünür?

A) Saf su B) 0,6 M NaNO3 C) 0,2 M KCl D) 0,2 M CaCl2 E) 0,3 M Pb(NO3)2

NOT: Her sorunun puan değeri sorunun yanında belirtilmiş olup toplam 100 puandır. Sınav süresi 40 DAKİKA dır.

İstemek, “İstiyorum” demek değil, harekete geçmektir.
Vahap YILDIZ Kimya Öğretmeni
www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

93 − = 85

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.