12.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları 2014-2015

Adı : 2014-2015 ÖĞRETİM YILI PUAN:
Soyadı : HACI ZEKİYE ARSLAN LİSESİ
12/ D SINIFI COĞRAFYA DERSİ
No : II. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA

1) I – Kıbrıs sorunu
II – Ege Adaları sorunu
III – Bosna-Hersek sorunu
IV – Kosova Sorunu
V – Batı Trakya sorunu
Yukarıda, ülkemizi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren bazı bölgesel sorunlar verilmiştir. Bunlardan hangisi ya da hangileri Türkiye ile Yunanistan arasındadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) III, IV ve V E) I, II ve V
2) Ülkemiz nüfus yapısı içinde en büyük pay genç nüfusa aittir. Genç nüfusun fazla olmasının sağladığı yararlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Nüfusa yapılan yatırımların artması
B) İş gücüne duyulan ihtiyacın azalması
C) Tüketim ve üretimin artması
D) Mal ve hizmetlere olan talebin artması
E) İşçi ücretlerinin ucuz olması

3) Güneydoğu Anadolu Bölgesinde GAP’ ın faaliyete geçmesiyle, aşağıdakilerden hangisinde artış olmamıştır?

A) Tarımsal ürün üretiminde
B) Sanayi ürünleri üretiminde
C) Tarımsal ürün çeşitliliğinde
D) Sulanabilen arazi miktarında
E) Nadasa bırakılan arazi miktarında

4).Aşağıdakilerden hangisi geri kalmış ülkeleri özelliklerinden birisi değildir?
A) Tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır
B) İthalatında sanayi ürünleri önemli paya sahiptir
C) Kişi başına düşen milli gelir düşüktür
D) Nüfusun dağılışı daha çok doğal koşullara dayalıdır
E) Ortalama yaşam süresi kısadır

5). Türkiye’nin jeopolitik konumunu etkileyen aşağıdaki
faktörlerden hangisi diğerlerine göre daha az öneme sahiptir?
A) İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması
B) Ortalama yükseltisinin batıdan doğuya doğru artması
C) Orta Doğu ülkelerine göre zengin su kaynaklarına sahip olması
D) Önemli ticaret yollarının başlangıç ya da bitiş noktalarında yer alması
E) Dünya tarihinde önemli yeri olan üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı alanda bulunması

6). Almanya’nın nüfus özellikleriyle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Avrupa’da göçmen nüfusun en fazla olduğu ülkedir
B) Günümüzde başta ABD olmak üzere diğer ülkelere beyin göçü vermektedir
C) Yaşlı nüfusun fazla olması ekonomisi bakımından olumsuz bir özelliktir
D) Nüfusunu arttırıcı yönde politika izlemektedir
E) Toplam nüfus içinde tarımda çalışanların oranı son derece düşüktür.

7). Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de 1960 yılına kadar nüfus artış hızını yükseltmek amacıyla yapılan uygulamalar arasında gösterilemez?
A) Fakir vatandaşlara ücretsiz ilaç dağıtılması
B) Çocuk sahibi çalışan kadınların maaşlarından kesinti yapılması
C) Fazla çocuk sahibi olan ailelerin yol vergisinden muaf tutulması
D) Nüfus artış hızını yükseltmek amacıyla nüfus komisyonunun kurulması
E) Altı ya da daha fazla çocuklu annelerin para ya da madalya ile ödüllendirilmesi

8)-Aşağıda bölgesel sorunların hangisi ülkemizi doğrudan ilgilendiren sorunlar arasında yer almaz?

A) Irak sorunu B) Ege adaları sorunu
C) Ortadoğu sorunu D) Batı Trakya sorunu
E) Kıbrıs sorunu

9)Dünya petrol rezervinin büyük bir kısmına sahip olan ülkeler 1960 yılında Bağdat’ta bir araya gelerek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)’nü kurdular. Aşağıdaki ülkelerden hangisi OPEC’in kurucuları arasında yer almaz?

A)Venezüella B) Kuveyt C) İran D) ABD E)Irak

10)Aşağıdakilerden hangisi küresel bir örgüt değildir?

A)Dünya Bankası B)Greenpeace C)IMF D) OECD E)NAFTA

11)Aşağıdaki yörelerin hangisinde yaz mevsimindeki nüfus artışı turizmle ilgili değildir?

A)Antalya B)Marmaris C)Kuşadası D)Bodrum E) Adana

12) Aşağıdakilerden hangisi sınırlı doğal kaynaklar arasında yer almaz?

A) Su B) Toprak C) Petrol D) Bitki Örtüsü E) Rüzgar
13)Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olan insan kaynaklı bir durum değildir?

A) Sanayileşme B) Kentleşme C) Volkanizma
D) Yanlış arazi kullanımı E) Nüfus artışı

14) Gelişmiş bölgelerde fabrika sayısı fazla olduğundan buralarda hava, su ve toprağın kirlilik oranı fazladır.

Buna göre aşağıdaki kıtaların hangisinde hava, su ve toprak kirliliği daha azdır

A) Avrupa B) Afrika C) Asya D) Güney Amerika D) K.Amerika

15) Aşağıdaki nehirlerden hangisi Almanya toprakları içerisinde tamamı veya bir kısmı bulunmaz?

A) Elbe B) Ren C) Tuna D) Benue E) Weser

16)Nijerya aşağıdaki tarım ürünlerinin, üretim ve ihracatında dünya birincisi değildir?

A) Kakao B) Palmiye yağı C) Kauçuk D) Şeker Kamışı E) Pirinç

17) Aşağıdakilerden hangisi Hazar bölgesindeki Petrol ve doğalgazı taşıyacak Projelerden biri değildir?

A) Nabucco Projesi
B) Kazakistan-Çin Petrol boru hattı projesi
C) Mavi Akım Projesi
D) Kazakistan-Türkmenistan-İran Petrol boru hattı
E) Bakü-Tiflis-Erzurum-Ankara doğalgaz boru hattı

18) Dünyanın en büyük barajı olan Üçboğaz Barajı hangi ülke toprakları içerisinde bulunur?

A) Mısır B) Almanya C) Nijerya D) Çin E) Japonya

19) Nil nehrinin sularından dolayı ilerde çıkabilecek olan bir sorun aşağıdaki ülkelerden hangisini olumsuz bir şekilde etkilemesi düşünülemez?

A) Mısır B) Tanzanya C) Etiyopya D) Suriye E)Kenya

20) Aşağıdakilerden hangisi jeopolitikte etkili olan değişmeyen unsurlardan biri değildir?

A) Stratejik kaynaklar
B) Jeopolitik ve jeomorfolojik özellikler
C) Politik değerler
D) Coğrafi konum
E) Ülkelerin coğrafi şekli

NOT: Her soru 5 puan süre 30 dakikadır . Başarılar
www.sorubak.com

Mevlüt ZİNCİRKIRAN
Coğrafya Öğretmeni

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 3 = 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.