Eğitimde Öncü Adres

12.sınıf coğrafya 2.dönem 1.yazılısı 2014-2015

Adı soyadı:
Sınıfı no:

75. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 12-TM/D. SINIFI COĞRAFYA DERSİ 2.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR
S-1)Yandaki haritada numaralandırılmış Balkan Ülkelerinin isimlerini yazınız.

1:…………. 2:…………………. 3:…………………….

4:………………. 5:……………….

S-2)Yugoslavya’nın dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan ülkeler hangileridir yazınız?
…..

S-3)Günümüzde ortak sınırlarımız olmamasına rağmen Kosova ,Makedonya ,Bosna-Hersek , Filistin ,Kafkasya sorunları dolaylı da olsa Türkiye’yi ilgilendirmekte ve etkilemektedir.Neden ?
….
S-4) 1970 yılına kadar kalkınma ve gelişmişlik ulusal gelirdeki artışla eşit görülmekteydi. Oysa bugün gelişmişliğin farklı ölçütleri ortaya çıkmıştır.Bunlardan biride insani gelişme endeksidir.
A-Bu indekse göre gelişmişlik ölçütleri nelerdir. Yazınız.
…….

B- G- 20 (gelişmiş 20 ülke) ülkelerinden biri olan Türkiye bu endekste 84. sıradadır.Ekonomik gelişmeye rağmen Türkiye’nin insani gelişim sıralaması neden gerilerdedir?
….
S-5)Batı Trakya’da yaşayan Türk azınlığın yaşadığı başlıca sorunlar nelerdir yazınız?
……
s-6)DOKAP projesi kapsamında bulunan iller hangileridir. Bu projeden beklentiler nelerdir?
….
S-7)Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerlere az gelişmiş ülkelerin birer özelliğini yazınız*
S-8)yandaki grafikte, 1996-2001 yılları arasında Türkiye’deki müzelere gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı ve bunlardan elde edilen gelir gösterilmiştir.

Bu grafikten yararlanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?
A-Milli gelir içinde turizm gelirlerinin payına
B-Verilen yıllarda müzelere gelen yerli ziyaretçilerden elde edilen toplam gelire
C-Verilen yıllarda müzelere gelen yabancı ziyaretçi sayısının yerli ziyaretçi sayısına oranına
D-Verilen yıllarda Türkiye’ye gelen toplam yabancı turist sayısının müzelere gelen yabancı turist sayısına oranına
E-Yerli ziyaretçilerin toplam nüfus içindeki payına
S-9)Yukarıdaki grafikte ülkemizde değişik yıllardaki
nüfus artış hızı gösterilmiştir.
Grafik incelendiğinde aşağıdaki sonuçlardan
hangisine ulaşılamaz?
A) 1945 yılında nüfus artış hızı, bir önceki döneme
göre azalmıştır.
B) 1975 yılında ülkemizdeki nüfus miktarı,
bir önceki dönemle aynıdır.
C) Ülkemizde nüfus artış hızı hiçbir zaman
% 10’un altına inmemiştir.
D) Nüfus artış hızının azaldığı dönemlerde de
nüfus artmıştır.
E) 1960 yılında sonraki dönemde nüfus artış hızı
düşmüştür.
S-10)Ülkemizde 1923’ten 1963 yılına kadar nüfusu
arttırıcı politikalar uygulanırken 1963’den sonra
bu uygulamalardan vazgeçilmiştir.
www.sorubak.com
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun nedenleri
arasında yer aldığını söylemek doğru olmaz ?
A)Sağlık hizmetlerinin iyileşmesi
B)Ölüm oranlarındaki azalma
C)Orduda silah gücünün öne çıkması
D)Tarımda makineleşme
E)Bireylerin az çocuk talepleri
S-11- GAP tamamlandığında ayçiçeği,mısır ve pirinç gibi tarım ürünlerindeki artış oranı buğday ve arpadan daha fazla olacaktır.”
Bu durum ayçiçeği, mısır ve pirincin hangi özelliğine bağlanabilir?
A) Tüketimlerinin fazla olmasına
B) Geniş düzlüklerde yetişmelerine
C) Olgunlaşma sürelerinin uzun olmasına
D) Suya olan ihtiyaçlarının fazla olmasına
E) Yetişme döneminde kuraklığa ihtiyaç duymasına
S-12)Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran etkenler arasında gösterilemez?
A) Hazar ve Ortadoğu petrol bölgelerine yakın olması
B) Ortalama yükseltisinin fazla olması
C) İklim çeşitliliğinin fazla olması
D) Dört denize kıyısının olması
E) Orta kuşakta yer alması
S-14)Aşağıda verilen turistik değerlerden hangisi dünya kültür mirası listesinde yer alan eserlerimizden biri değildir?
A-Divriği ulucami B-Httuşaş C- Truva D-Mevlana türbesi
E-Safranbolu evleri

 

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

+ 28 = 30

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.